header-img

Landsbypuljen

For at støtte en bred vifte af initiativer i landsbyerne i Lolland Kommune, er der i forbindelse med Budgetforlig 2018 besluttet at genindføre Landsbypuljen med en ramme på 1 million kr. for 2019.

Relevante borgergrupper inviteres i den anledning til dialogmøde for at drøfte de formål, målgrupper og kriterier, som Fritids- og Kulturudvalget har besluttet (12. april 2018) for Landsbypuljen 2019.

Alle, der overvejer at søge Landsbypuljen, anbefales at deltage i dialogmødet.

Har du erfaring med at søge puljen, vil vi meget gerne høre om, hvad der fungerede og hvad der ikke fungerede. Vi vil også gerne have belyst hvilke behov for udvikling, der måtte være i kommunens landområder og landsbyer. På mødet er det muligt at komme med kommentarer og input til kriterierne og selve ansøgningsproceduren. Fra kommunens side vil vi give eksempler på de strategiske indsatser, som ansøgningerne med fordel kan læne sig op ad.

Dialogmødet afholdes onsdag den 12. december 2018 kl. 18.30 i Stokkemarke Gamle Skole, Tjennemarkevej 4, 4952 Stokkemarke.

Mødet indledes med et oplæg fra Idestrup og Omegns Lokalråd, som fortæller, hvordan de har været med til at skabe et samlingssted, som har pustet mere liv i Idestrup.

Endeligt program vil snarest være tilgængeligt.                      

Tilmelding til mødet den 12. december skal ske på mail: sumj@lolland.dk senest den 4. december 2018.

De vedtagne formål, målgrupper og kriterier er som følger:

Formål for Landsbypuljen 2019

Landsbypuljen 2019 har til formål at fremme udviklingen i lokalsamfund på Lolland indenfor 3 over-ordnede fokusområder:

  • Udvikling af lokalsamfund
  • Fællesskab og samarbejde på tværs af lokalsamfund
  • Flere aktive borgere i mindre lokalsamfund

Målgruppe for Landsbypuljen 2019

Almennyttige foreninger, folkeoplysende foreninger, beboerforeninger, borgerlaug, selvorganiserede grupper, og andre grupper af frivillige.

Kriterier for Landsbypuljen 2019

Projekter, der ønsker at få tildelt midler fra Landsbypuljen 2019 skal:

  • have til formål at udvikle eller forskønne et lokalområde, styrke fællesskab og samarbejde på tværs af lokalsamfund eller bidrage til at gøre flere af borgerne i lokalområdet aktive
  • skal gennemføres så det er offentligt tilgængeligt. Såfremt projektet omhandler bygninger, anlæg eller faciliteter, skal de være offentlige og benyttes til offentlige formål.

Der gives i hovedregel ikke tilskud til projekter i de to centerbyer Maribo og Nakskov. Derudover gives der ikke tilskud til kommercielle projekter/aktiviteter.

Der etableres en årlig uddelingsrunde med ansøgningsfrist den 1. april. Fritids- og Kulturudvalget forelægges en samlet indstilling om uddelingen.

Sidst opdateret 15-11-2018