header-img

Landsbypuljen 2018

Landsbypuljen 2018 har til formål at fremme udviklingen i mindre lokalsamfund på Lolland, gennem anlægs- og facilitetsudvikling eller udvikling af aktiviteter.

Der er i 2018 afsat kr. 300.000 til Landsbypuljen i Lolland Kommune.  


Kriterier for Landsbypuljen 2018

Projekter i almennyttige foreninger, der ønsker at få tildelt midler fra Landsbypuljen i 2018, skal opfylde følgende kriterier:

  • Anlægsarbejder, som styrker landskabelige eller rekreative værdier i kommunen.
  • Kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger m.v. der har til formål at styrke lokalsamfundsudviklingen og udnyttelse af vedvarende energikilder i kommunen.
  • Projektet skal gennemføres på bygninger/anlæg, der er offentlige og må benyttes til offentlige formål.
  • Der gives i hovedregelen ikke tilskud til projekter i de to centerbyer Maribo og Nakskov.
  • Der gives ikke tilskud til kommercielle projekter/aktiviteter.
  • Der gives i hovedreglen min. tilskud på kr. 25.000 excl. moms.

I forbindelse med genindførelsen af Landsbypuljen i Lolland Kommune, blev det i Budgetforlig 2018 besluttet, at man i 2018 skal prioritere projekter, der har fået afslag på ansøgning fra Grøn Ordning i 2017.

Ansøgningsprocedure

Udfyld dette ansøgningsskema og send det på mail til konsulent Johan Vest på kulturogfritid@lolland.dk senest mandag den 2. juli kl. 9.00. Skriv ’Landsbypulje’ i emnefeltet.

Lolland Kommunes Fritids- og Kulturudvalg vil behandle ansøgningerne på et af de førstkommende udvalgsmøder, efter ansøgningsfristen er udløbet.   

For yderligere information kontakt konsulent Johan Vest på tlf. 54 67 68 85.  

Sidst opdateret 18-04-2018