header-img

Ansøgninger til Grøn Ordning ”Vindmøllepuljen” – restpulje

Energistyrelsen har meddelt, at der er udsendt forslag til lov om ændring af statstilskud til Grøn Ordning. Det betyder, at der kun kan gives tilsagn om tilskud til og med 20. februar 2018. Efter første ansøgningsrunde tidligere på året er der en restpulje for nettilsluttede vindmøller, og derfor bliver der nu åbnet op for en ekstra ansøgningsrunde. Ansøgere, som ikke fik tilskud i første omgang, vil blive vurderet igen, ligesom der er mulighed for at søge om tilskud til nye projekter.

Du kan søge tilskud fra Grøn Ordnings restpulje frem til 9. oktober 2017 kl. 9.00, hvis du har en idé til et projekt eller en aktivitet, der kan være med til at forskønne og styrke lokalområderne i Lolland Kommune. Der kan både gives støtte til kommunale projekter og projekter, som foreninger og borgergrupper ønsker at iværksætte.

Projekterne kan være:

  • Anlægsarbejder, som styrker landskabelige og rekreative værdier i kommunen.
  • Kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger.

For at finde frem til, hvilke projekter der kommer i betragtning til restpuljen, vil projektansøgningsgruppen se på nye ansøgninger og genvurdere de ansøgere, som ikke fik tilskud i første runde 2017. Derfor skal der kun sendes ansøgninger vedrørende nye projekter. Nye og ældre ansøgninger bliver vurderet på lige fod.

Hvordan søger jeg?

  • Ansøger skal anvende det ansøgningsskema, der findes her på siden.
  • Ansøgningsbeløbet bør som udgangspunkt være på minimum 50.000 kr. ex.  moms.
  • Projektet må ikke være påbegyndt.
  • Ansøgningen skal være mærket med GRØN ORDNING.

Det er meget vigtigt, at ansøgningen vedlægges udførligt budget med separate posteringer, samt vedtægter for foreningen.

Ansøgningsskema og vigtig information:

Såfremt der opnås tilskud: læs mere om kravene på Energinets vejledning, afs. 5.

Ansøgningsfrist

Ansøgninger skal være Lolland Kommune i hænde senest mandag den 9. oktober 2017 kl. 9.00, og skal sendes på mail til anras@lolland.dk eller til Lolland Kommune, Strategi- og Direktionssekretariatet, Jernbanegade 7, 4930 Maribo.

Af hensyn til den korte ansøgningsfrist er det meget vigtigt, at ansøgningsskemaer er udfyldt korrekt og er korrekt dokumenteret, som foreskrevet i Energinets vejledning. Lolland Kommune skal indsende de udvalgte projekter til Energistyrelsen senest 1. december 2017.

Supplerende information

Som udgangspunkt kan der søges om midler fra Grøn Ordning inden for 10 km fra vindmøllerne. Der kan søges til projekter i hele Lolland Kommune, men projekter i vindmøllernes nærområde vil dog have 1. prioritet i den udvælgelse, som kommunen foretager. Dette med henblik på at anbefale projekterne over for Energinet.dk, der endeligt godkender dem.

Sidst opdateret 15-09-2017