header-img

Grøn Ordning ”Vindmøllepuljen”

Ansøgningsfristen for at søge puljen var 1. april 2017.

Energinet.dk, der administrerer Grøn Ordning, har udmeldt en beløbsramme for Lolland Kommune på ca. 2 mio. kr., som frem til 1. april 2017 kunne søges til projekter i forbindelse med styrkelse af landskabelige og rekreative værdier.

Både projekter, der ønskes iværksat af kommunen selv såvel som projekter, der ønskes iværksat af foreninger og borgergrupper, kan modtage støtte fra energinet.dk.

Projekterne kan være:

  • Anlægsarbejder, som styrker landskabelige og rekreative værdier i kommunen.
  • Kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger.

Økonomiudvalget har nedsat en politisk ledet ”projektansøgningsgruppe” til administration af ansøgninger med henblik på indstilling til endelig godkendelse hos energinet.dk.

Sidst opdateret 19-05-2017