header-img

Ansøgningskriterier

Kriterier for tildeling af støtte fra Frie Kulturmidler 2018

For at modtage en bevilling fra de Frie Kulturmidler skal projekterne opfylde kriterierne for enten pulje 1 (nyskabende kulturprojekter), pulje 2 (bredere folkelige kulturarrangementer) eller pulje 3 (grænseoverskridende kulturprojekter).

Generelt for alle 3 puljer gælder følgende:

 • Der bevilliges normalt ikke driftstilskud
 • Der gives ikke støtte til kommercielle aktiviteter, mad og drikke. PR og transport kan maksimalt udgøre 20% af det bevilligede beløb
 • Der gives ikke støtte til allerede igangværende eller afsluttede projekter
 • Ved støtte til arrangementer er offentlig adgang en forudsætning
 • Støtte gives som hovedregel som underskudsdækning
 • Det SKAL anføres om der søges midler i andre puljer end denne.
 • Der bevilliges ikke tilskud til udgivelser og produktion af bøger og tidsskrifter.
 • Der bevilliges ikke tilskud til arrangementer af festlignende karakter, f.eks. havnefester, tivoli, cirkus m.v.
 • Hele eller dele af projektets medfinansiering må ikke bestå af kommunale midler fra andre puljer i Lolland Kommune.

Derudover er det et krav, at du som modtager af støtte fra de Frie Kulturmidler indtaster informationer om arrangementet i Lolland Kommunes Kulturkalender, som drives i samarbejde med Kultunaut. Oplysningerne bliver dermed synlige i både den lokale kulturkalender, som findes på kommunens hjemmeside og på den landsdækkende kulturkalender www.kultunaut.dk.


Kriterier for bevilling af midler fra pulje 1 (nyskabende kulturprojekter):

 • De projekter, der modtager støtte skal være nyskabende
 • Projekter/aktiviteter skal finde sted i Lolland Kommune
 • Projekter der understøtter Kulturregion Storstrøms Kulturaftales tre indsatsområder vægtes højt.

Indsatsområderne er:

 • Kultur og Læring
 • Kultur og Livskvalitet
 • Natur og Kulturarv
 • Støtte kan gives til såvel folkelig som professionel kunst og kultur, idet der lægges vægt på aktiviteter, som hver på deres felt repræsenterer kvalitet
 • Medfinansiering fra anden side forudsættes normalt

Ifølge politisk beslutning anvendes ¾ af budgettet til bredere folkelige kulturelle arrangementer

Kriterier for bevilling af midler fra pulje 2 (bredere folkelige kulturarrangementer):

 • Projekter/aktiviteter skal finde sted i Lolland Kommune
 • Medfinansiering fra anden side forudsættes normalt
 • Ved ansøgning om støtte til et tilbagevendende projekt, skal projektet hvert år indeholde et nyskabende element. Der kan kun opnås støtte én gang årligt til samme arrangementstype

 
Kriterier for bevilling af midler fra pulje 3 (grænseoverskridende kulturprojekter):

 • Kulturelle samarbejdsprojekter mellem utraditionelle partnere
 • Projekter, der fremmer kulturfremstød udenfor kommunen eller landets grænser
 • Projekter, der relaterer sig til samarbejde på tværs af Femern Bælt
 • Projektet skal have kulturel værdi for Lolland Kommune


 
Har du spørgsmål eller behov for yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Staben for kultur, fritid og borgerservice på tlf. 54 67 68 80 eller kulturogfritid@lolland.dk.

NB: Se også Lolland Kommunes øvrige tilskud og puljer.

 

Sidst opdateret 01-06-2018