header-img

Udlejning af Naturskolen

Udlejning af Naturskolen og reservation af naturvejleder til undervisning

Reservation

Reservation af Naturskolen skal ske på mail: naturvejledning@lolland.dk eller til Ronni Petersen, tlf. 54 67 68 90. Evt. aflysning af ophold skal ske hurtigst muligt eller senest en måned før ophold. Ved udeblivelse uden afbud vil der blive opkrævet et gebyr på 500 kr.

Ved spørgsmål vedrørende oplukning af Naturskolen eller andre praktiske spørgsmål, kan du kontakte pedel Bjarne Løwe på tlf. 51 29 61 18 eller på mail: bjlw@lolland.dk

Spørgsmål vedrørende undervisning, naturvejledning, offentlige ture og guideopgaver kan sendes til naturvejleder Uffe B. Nielsen på mail: ufni@lolland.dk

Opholdets varighed

Der tilbydes ophold pr. klasse fra mandag kl. 08.00 til onsdag 12.00 eller fra onsdag kl. 13.00 til fredag kl. 12.00. Ophold med kun én overnatning eller endagsbesøg uden overnatning kan også aftales.

På afleveringstidspunktet skal Naturskolen være rengjort og godkendt af pedellen. Opholdets varighed kan i øvrigt altid aftales individuelt med pedellen. Der vil ofte være mulighed for at afvige fra de generelle tidspunkter og pedellen vil udvise stor fleksibilitet.

Det er derfor meget vigtigt at ankomst- og afrejsetidspunkter altid på forhånd er aftalt med pedellen.

Priser 

Skoler og undervisningsinstitutioner betaler alle et grundgebyr (engangsbeløb) på 500 kr. I forbindelse med overnatning betales foruden grundgebyret et beløb på 60 kr. pr. person pr. døgn (1 overnatning regnes for ét døgn, 2 overnatninger regnes for to døgn). Endagsbesøgende uden overnatning betaler foruden grundgebyret et beløb på 30 kr. pr person.

Andre grupper, foreninger mv. betaler, uanset antal deltagere, et standardgebyr på 3.500 kr. for to overnatninger eller for et weekendophold lørdag-søndag. For ophold en enkelt dag, uden overnatning, er gebyret 1.000 kr.

Afregning

Naturskolen sender faktura. Sørg for at meddele pedel Bjarne Løwe det korrekte antal deltagere og overnatninger.

Ankomst, oplukning og afrejse

Aftales med pedel Bjarne Løwe, mobil: 51 29 61 18. Præcise ankomst- og afrejsetider aftales før hvert besøg.

Rengøring og aflevering

Husk: Der er intet fast dagligt personale på Naturskolen. Som hovedprincip afleveres Naturskolen til de efterfølgende brugere i samme rengjorte stand, som den blev modtaget. Dvs. inventar sættes på plads, alt affald tømmes i udvendige beholdere (også fra alle værelser), borde tørres af, der stoles op, toiletter og bad gøres rene, der fejes eller støvsuges, og gulve vaskes. Der kan evt. indgås særaftale med pedellen om rengøring.

Se kalenderen for 2017 her
Se kalenderen for 2018 her
Datoer markeret med rødt er udlejet.

Sidst opdateret 10-10-2017