header-img

Idéer til undervisning

Undervisning i forbindelse med ophold på Naturskolen er gratis, men skal altid på forhånd i form og indhold være aftalt med naturvejleder Uffe Nielsen.

Undervisning tilbydes tirsdage og torsdage kl. 09.00 til 12.00 i perioden 15. marts til 1. november og tilrettelægges for én klasse (med maksimum 30 elever). Undervisning uden for denne periode eller på andre dage, kun efter aftale med naturvejlederen. Undtagelsesvis kan der opstå situationer, hvor undervisning ikke kan tilbydes.

Man kan købe en natur- og kulturhistorisk guide på 62 sider om Naturpark Maribosøerne af naturvejleder Uffe Nielsen eller på turistkontoret i Maribo. Pris 50,- kr. Opnå mængderabat ved køb af klassesæt til skole.
 

Her er forslag til aktiviteter og undervisningsforløb, der kan aftales med naturvejlederen:

Oplevelsestur
Vi går en morgentur på Naturskolens arealer. Vi lader os inspirere af, hvad der møder os, og oplever Maribosøernes rige flora og fauna. Undervejs vil der ofte blive lavet små opgaver til eleverne, og hvem ved, måske ser vi havørnen! 

De vilde blomster
Der er mange arter og et spændende planteliv på Naturskolens område. Klassen deles op i hold og får til opgave at finde og indsamle bestemte planter, som vi evt. kan arbejde videre med i laboratoriet. 
Aktiviteten kan laves med lige stort udbytte både forår og efterår.

Fang natinsekter
Efter aftale har vi forberedt insektfælden til fangst af insekter (især natsværmere), og så undersøger vi nattens eventuelle fangst den følgende formiddag.
Det kan kun lade sig gøre om sommeren i stille og varmt vejr.

Vanddyr
Klassen deles i hold og får til opgave at fange smådyr i søen og de forskellige vandhuller, der er ved Naturskolen. Bagefter studerer vi holdenes fangst bl.a. ved hjælp af stereolupper og diverse bestemmelsesbøger.

Fuglekig
Vi låner en kikkert fra Naturskolens depot og går på en fælles fugletur, eller eleverne deles i grupper og går på egen hånd. Under alle omstændigheder er der fælles indledning og efterbehandling i "skolestuen".

Smådyr på land
Vi fanger smådyr til videre undersøgelse i laboratoriet ved hjælp af forskellige indsamlingsteknikker og fangstmetoder. Her benytter vi bl.a. vores 12 stereolupper samt vores håndbibliotek.

Find svampe - giftige eller ej!
I efterårsmånederne september og oktober er det muligt at at lave en tur til det nærliggende skovområde Kidnakken. Her findes en rig svampebestand, som vi kan undersøge. Det vil bl.a. blive organiseret ved at børnene arbejder sammen i hold.

Rotur til Hestø
Vigtigt: Hvis klassen ønsker at benytte Naturskolens robåde, er det nødvendigt, at skolen på forhånd kontakter Naturskolen for at modtage en sikkerhedsinstruks, som den ansvarlige skoleleder/lærer på forhånd skal have underskrevet. Skolen skal også på forhånd have indhentet tilladelse fra elevernes forældre, hvis de skal med på rotur.

Foruden rotur langs bredden udfor Naturskolen, har vi også mulighed for at lave en ekspedition til Hestø med naturskolens 5 robåde. På Hestø kan vi studere den specielle flora og måske finde pilespidser eller flinteafslag fra stenalderen. Hestø er ejet af Lolland Kommune. 

Overnatning i det fri
Naturskolen råder over 3 shelters til udendørs overnatning for skolens brugere.

Sidst opdateret 10-10-2017