header-img

Aktiviteter

Se mulighederne for aktiviteter på Naturskolen her.


Undervisning
I forbindelse med ophold tilbydes undervisning, hvis form og indhold altid på forhånd skal være aftalt med naturvejlederen. Se Naturskolens kontaktoplysninger her.

Der tilbydes undervisning tirsdage og torsdage kl. 09.00 til 12.00 i perioden 15. marts til 1. november og undervisningen tilrettelægges for én klasse (med maksimum 30 elever). Undervisning uden for denne periode eller på andre dage, kun efter aftale med naturvejlederen. Undtagelsesvis kan der opstå situationer, hvor undervisning ikke kan tilbydes.

Natur- og kulturhistorisk guide på 62 sider om Naturpark Maribosøerne kan købes af naturvejleder Klaus Bek Nielsen eller på turistkontoret i Maribo. Pris 50,- kr. Opnå mængderabat ved køb af klassesæt til skole.

Laboratorie- og feltudstyr
Findes i to separat aflåste depoter. Vær opmærksom på, at laboratorieudstyret kun må bruges under opsyn.

Robåde
Naturskolen råder over fem 4-personers robåde med tilhørende sikkerhedsudstyr, som SKAL benyttes. På Naturskolen forefindes desuden en påhængsmotor (og benzin) til nødsituationer.
Vigtigt: Hvis klassen ønsker at benytte Naturskolens robåde, er det nødvendigt, at skolen på forhånd kontakter Naturskolen for at modtage en sikkerhedsinstruks, som den ansvarlige skoleleder/lærer på forhånd skal have underskrevet. Skolen skal også på forhånd have indhentet tilladelse fra elevernes forældre, hvis de skal med på rotur. Nogle både kan evt. være uanvendelige (under reparation mv.). Den aktuelle anvendelighed må før hvert besøg aftales med pedellen.

Shelters
Naturskolen råder over 3 shelters med bålplads til udendørs overnatning for naturskolens brugere. Desuden har Riderute Lolland to sheltere ved Naturskolens vestgrænse, som kan anvendes, hvis de ikke er optaget af ridende gæster eller andre.

Bålplads
Foruden bålpladsen ved shelterne findes yderligere en bålplads. Adgang til brænde sav, økse, grillrist mv. må aktuelt aftales med pedellen.

Fiskeri
Fiskeri med stang er tilladt udfor Naturskolens publikumsareal (se kort på skilt ved Naturskolen). Det er ikke tilladt at fiske fra rørskoven langs dyrefoldene. Personer mellem 18 og 65 år skal have gyldigt fisketegn. Alt udstyr til stangfiskeri skal medbringes og findes ikke på naturskolen.

Sejlads med turistbåd
I sommerperioden er der mulighed for sejlads med turistbåden ”Anemonen” på Maribo Søndersø. Båden kan anløbe Naturskolens bådebro.

Natursti til Maribo
Der er etableret en vandre- og cykelsti mellem Naturskolen og Maribo. Afstand til Frilandsmuseet i Maribo 3 km, afstand til Maribo centrum godt 4 km.

Sidst opdateret 03-09-2018