header-img

Naturskolen

Naturskolens enestående beliggenhed lige ned til søbredden af Maribo Søndersø, åbner mange muligheder for spændende oplevelser i naturen. Naturskolens overnatningsfaciliteter gør det muligt for skoler eller andre grupper at opleve Naturpark Maribosøernes natur- og kulturhistorie mere intenst i et længere tidsrum.

Hvem kan bruge skolen

Naturskolen kan benyttes af skoler til at flytte undervisningen direkte ud i naturen og udvide mulighederne for undervisning i biologi, natur- og miljøforhold. Stedet er velegnet til kortere eller længere lejrskoleophold, hvor klassen foruden det faglige indhold også kan styrke det sociale sammenhold. Målgruppen for undervisning på naturskolen er især børn i grundskoleforløbet. Dernæst daginstitutioner, ungdomsuddannelser og området inden for voksenundervisning.

Undervisning af naturvejleder

Naturpark Maribosøerne har sin egen naturvejleder, som tilbyder undervisning på naturskolen for skoler og institutioner.

Naturskolen med omgivende arealer er ejet af Lolland Kommune, som står for driften af bygninger og arealer og varetager ophold og undervisning.

Sådan finder du Naturskolen

Adresse:
Naturskolen ved Maribo Søndersø (Sølund), Hestehavevej 8, Bursø, 4930 Maribo.
Tlf. 54 78 21 87 (nødtelefon på Naturskolen)

Find Naturskolen på Maps

 

Sidst opdateret 29-05-2018