header-img

Kulturkonference 2018

Flere med i kulturlivet?

Lørdag den 3. november 2018 inviterer Lolland Kommune - Sektoren for Kultur, fritid og borgerservice til kulturkonference for alle kulturaktører og foreninger i kommunen.

I år sætter vi fokus på, hvordan vi får flere med i kulturlivet, og hvorfor det er vigtigt, at vi lykkes med denne mission. Skuespiller Thure Lindhardt skyder dagen i gang med en veloplagt fortælling om, hvorfor begreber som kultur og dannelse er vigtige, også i 2018.

Der uddeles 2 priser til henholdsvis en forening og en enkeltperson, der gør en særlig indsats for kulturlivet på Lolland. 

Årets tema omhandler hvordan vi får flere med i kulturlivet herunder hvordan vi tiltrækker nye målgrupper til vores kultur og foreningsliv, målgrupper, der ikke af sig selv opsøger kultur-og foreningslivet i kommunen.  Thure Lindhardt vil i den forbindelse holde et oplæg om kultur og kulturel dannelse -hvorfor er kulturen så vigtig - hvis den er det?

Der vil være en fælles introduktion til de tre workshops, hvor lederne af workshoppene, Claus Flygare kendt fra bl.a. teaterkrøniken Lykke & Fremgang, kunstner Kitt Kjærbye og Sofie Rasmussen fra projekt HUSBESØG samt leadpartner for det dansk/tyske projekt KultKIT, Erla Hallsteinsdottir og Souschef for Museum Lolland Falster, Anna Elisabeth Jensen fortæller om deres erfaringer indenfor emnerne netværk og arbejdet med frivillige, rekruttering af nye målgrupper- erfaringer fra Urbanplanen/projekt HUSBESØG, KultKIT: muligheder for dansk/tysk netværk og samarbejde over Femern Bælt.

Sted: Rødbyhavn Sportshal - Havnegade 101, 4970 Rødby

Dagens program:


9.15: Ankomst og morgenmad

9.45: Velkommen ved Per Voetmann, Sektorchef for Kultur, Fritid og Borgerservice

9.50: Velkomsttale ved Tine Vinther Clausen, Formand for Fritids- og Kulturudvalget

10.00: Kunsten og dannelsen ved skuespiller Thure Lindhardt

11.30: Uddeling af årets kulturpriser, fællessang

12.00: Frokost og netværksdannelse

12.45: Fælles introduktion til workshops

13.30: Kaffe/kage, refleksioner over workshopintroduktion

13.45: Workshops

14.30: Paneldialog med politikere

15.00: Afslutning ved Per Voetmann, Sektorchef for Kultur, Fritid og Borgerservice

Sidst opdateret 31-10-2018