header-img

Kick off på projekt Godt begyndt

Onsdag den 6. december mødtes LollandBibliotekerne, Område Nakskovs dagplejere og vuggestuepædagoger samt tilknyttede forældre og børn til en inspirerende dag, der kick-startede et treårigt samarbejde med fokus på børns sproglige udvikling fra 0- 3 år.

Tidligere i år fik Sektor for Kultur, Fritid og Borgerservice sammen med Skole og Dagtilbud bevilliget 1,7 mio. kr. fra Den A.P. Møllerske Støttefond til projekt Godt begyndt.
Projektets formål er at være med til at skabe bedre forudsætninger for Lollands børn med særligt fokus på tidlig indsats i forhold til kulturel og sproglig stimulering. De sociale og faglige kompetencer, som projektet understøtter via kunst - og kulturaktiviteter for børnene, skal medvirke til, at børnene nu og i fremtiden klarer sig godt i tilværelsen.

Børn og forældre fra Område Nakskovs dagplejere og vuggestuer er inviteret til kick off dagen på Nakskov Bibliotek og Borgerservice,  hvor de bydes velkommen med musikalsk underholdning, boder og lidt let at spise samt en overraskelse til børnene.

Nationalt Videncenter for Læsning, der står for kompetenceudviklingsforløbene i projektet, vil på kick off dagen afholde en workshop for de involverede medarbejdere omkring det tværfaglige samarbejde, og hvordan børnene involveres og deltager i projektet inspireret af pointer fra nyere pædagogisk forskning.  

Sektor for Kultur, Fritid og Borgerservice og Skole og Dagtilbud glæder sig til at byde de involverede parter velkommen til starten på et spændende samarbejde.

Læs mere om Godt begyndt- projektet her

Sidst opdateret 09-01-2018