header-img

Kick off på projekt Godt begyndt

I december mødtes LollandBibliotekerne, Område Nakskovs dagplejere og vuggestuepædagoger samt tilknyttede forældre og børn til en inspirerende dag, der kick-startede et treårigt samarbejde med fokus på børns sproglige udvikling fra 0- 3 år.

I 2017 fik Sektor for Kultur, Fritid og Borgerservice sammen med Skole og Dagtilbud bevilliget kr. 1,7 mio. fra Den A.P. Møllerske Støttefond til projekt Godt begyndt.
Projektets formål er at være med til at skabe bedre forudsætninger for Lollands børn med særligt fokus på tidlig indsats i forhold til kulturel og sproglig stimulering. De sociale og faglige kompetencer, som projektet understøtter via kunst - og kulturaktiviteter for børnene, skal medvirke til, at børnene nu og i fremtiden klarer sig godt i tilværelsen.

Sektor for Kultur, Fritid og Borgerservice og Skole og Dagtilbud glæder sig til at byde de involverede parter velkommen til starten på et spændende samarbejde.

Læs mere om Godt begyndt- projektet her.

Sidst opdateret 07-06-2018