header-img

Kortlægning af kultur- og fritidsområdet

Det frivillige engagement inden for kultur- og fritidslivet er stort i Lolland Kommune. Det viser en ny, uvildig undersøgelse af kommunens kultur- og fritidsområde.

Staben for Kultur, Fritid & Borgerservice har fået lavet en undersøgelse af borgernes kultur- og fritidsvaner i Lolland Kommune. Konsulentfirmaet Knudsen Syd har stået i spidsen for den uvildige rapport, som er udarbejdet på baggrund af feltbesøg og interviews af et bredt udvalg af kultur-, fritids- og idrætsaktører.

Videncenter for Folkeoplysning har bidraget til rapporten i form af en spørgeskemaundersøgelse, hvor knap 3.000 tilfældigt udvalgte borgere blev inviteret til at deltage i undersøgelsen.

Resultaterne fra fokusgruppeinterviews, feltbesøg samt spørgeskemaundersøgelsen blev præsenteret på en konferencen på Reventlowmuseet Pederstrup den 15. august 2017, for mere end 100 interesserede deltagere.

Undersøgelsen viser, at kommunen har et stærkt og mangfoldigt foreningsliv med mange frivillige og ildsjæle med et stort engagement – ikke mindst på kulturområdet.

Der er samtidig en stor social ulighed i borgernes deltagelse i fritidsaktiviteter. Det er klare opmærksomhedspunkter, når analysens resultater skal vurderes politisk, så endnu flere borgere får del i de gode effekter, trivslen, velværet og engagementet som et aktivt kultur- og fritidsliv giver.

Læs hele rapporten "Kortlægning af kultur- og fritidsområdet" nederst på siden.

Se borgerundersøgelsen "Borgernes fritidsvaner i Lolland Kommune" som er foretaget af Videncenter for folkeoplysning.

Læs også notatet fra Idrættens Analyseinstitut om eliteidrætsmiljøer i Lolland Kommune.

 

Kortlægning af Kultur og Fritidsområdet 2017

Sidst opdateret 26-06-2018