header-img

IT-hjælp til registrerede foreninger

Lolland Kommune tilbyder IT-hjælp til de foreninger, som er registrerede i kommunen.

Det kan for eksempel være hjælp til betjening af computer, opsætning af netværk, e-mail og lignende.
Det kan også være hjælp til opstart af hjemmeside, fotografering, produktion af tryksager, videoproduktion, rentegning af logo og lignende grafiske opgaver som kræver brug af professionelt udstyr og ekspertise.

Staben for Kultur, Fritid og Borgerservice har bevilget 10 mandetimer ugentligt, som fordeles efter ”først til mølle”-princippet samt efter opgavens art.

Den endelige udvælgelse sker på baggrund af en motiveret ansøgning med beskrivelse af projektets art, omfang og evt. deadline.

Foreningens navn 
Kontaktperson 
Tlf/mobil 
E-mail 
Vi ønsker hjælp til:
Motiveret ansøgning 

Sidst opdateret 08-03-2017