header-img

Udbud i Lolland Kommune

Der er pt udbud af gadelys og signalanlæg.
 

Udbud af miljøkortlægning

Lolland Kommune indhenter tilbud på miljøkortlægning med frist den 15. maj 2018 kl. 9.00.

Den udbudte opgave omfatter undersøgelse af ejendomme på op til 250 m2 med henblik på miljøkortlægning for de angivne miljøskadelige stoffer. Derudover skal rådgivningsfirmaet være forberedt på samt indforstået med at yde konsulentydelse/rådgivning, såfremt der måtte være behov herfor i forbindelse med de af rådgiveren udarbejdede rapporter. Det forventes fremadrettet, at der nedrives 60 til 80 ejendomme pr. år. Endeligt antal er dog afhængig af modtagelse af puljemidler fra staten.

Opgaven omfatter blandt andet prøvetagninger af bygningsmateriale, visuel gennemgang og kemisk analyse. Herudover forestår rådgivningsfirmaet at indsende sine prøveudtagninger til analyse på eget/benyttet egnet laboratorium.

Lolland Kommune har specifikt ønske til, hvordan en rapport skal opsættes, og der er vedlagt et eksempel på en ”perfekt rapport” til udbudsmaterialet. Det er Lolland Kommunes forventning, at vindende rådgivningsfirma kan levere en sådan tilsvarende rapport.

Der skal prøvetages for følgende seks tungmetaller: Bly, Cadmium, Chrom, Kobber, Nikkel og Zink. Derudover prøvetages for Asbest og PCB.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til lov nr. 1564 af 15/12/2015 Udbudsloven (herefter udelukkende benævnt Udbudsloven) afsnit II. Samtlige kvalificerede rådgivningsfirmaer opfordres til at afgive tilbud.

Udbuddet afgøres efter kriteriet ”pris”.

Tilbudsfrist er den 15. maj 2018 kl. 9.00.

Det samlede materiale tilgås via udbudssystemet Mercell. Kommunikation må udelukkende foregå via systemet. Det er gratis at tilgå materialet.

Dette er linket til det samlede udbudsmateriale.

Sidst opdateret 13-04-2018