header-img

Udbud på biler

Med dette materiale ønsker Lolland Kommune at indhente tilbud på personbiler til kommunal kørsel. Frist for at afgive tilbud er den 22. december 2017 kl. 23:59.

Der udbydes to delaftaler som følgende

Delaftale 1:
Segment A (mikrobil)
Segment B (minibil)
Lille varevogn/lille MPV/lille van på gule plader

Delaftale 2:
Segment B hybridbil

For begge delaftaler er der tale om rammeaftaler, hvor Lolland Kommunes brugere løbende og efter behov indkøber biler på aftalen i hele dens løbetid.

Eftersom Lolland Kommune også i dag køber biler løbende, vil der efter kontrakternes indgåelse være en periode, hvor kommunen kører i biler anskaffet både på den eksisterende samt de nye kontrakter.

Det står leverandøren frit om denne ønsker at byde på én eller på begge delaftaler.

Kontrakterne har en løbetid på fire år.

Vilkår for deltagelse udbuddet samt for den efterfølgende kontraktindgåelse fremgår af det samlede materiale med tilhørende bilag og udkast til kontrakt.

Lolland Kommune forventer at kunne begynde at anskaffe køretøjer på den nye kontrakt i løbet af februar 2018.

Der er i materialet indarbejdet sociale hensyn, hvor Lolland Kommune vil lægge vægt på, om og hvordan den kommende leverandør er indstillet på at inddrage medarbejdere på særlige vilkår samt elever/praktikanter i opgaveløsningen for kommunen.

Hver bil leveres med aftale på værksted og service, samt vedligeholdelse (rengøring). Værksted, service og vedligeholdelse foregår på leverandørens eget værksted. 

Frist for at afgive tilbud er den 22. december 2017 kl. 23:59.

Udbuddet gennemføres via Mercell Danmark. Udbudsmaterialet kan findes via følgende link https://permalink.mercell.com/77042848.aspx

Lovgrundlag
Udbuddet, benævnt ”Udbud på køretøjer til Lolland Kommune 2017/2018”, gennemføres som et offentligt udbud i henhold til LOV nr. 1564 af 15/12/2015 Udbudsloven (herefter udelukkende benævnt Udbudsloven) afsnit II. Samtlige kvalificerede leverandører opfordres til at afgive tilbud.

Der er offentliggjort en udbudsbekendtgørelse som opfordring til samtlige potentielle leverandører om at gøre tilbud.

Udbuddet afgøres efter kriteriet ”Bedste forhold mellem pris og kvalitet”.

Den kvalitative evaluering vil primært blive baseret på en APV, hvor en udvalgt gruppe af Lolland Kommunes medarbejdere prøvekører de tilbudte biler. Herudover evalueres på leverandørens eventuelle inddragelse af sociale hensyn. Vurderingen er beskrevet i dokumentet ”Udvælgelse og tildeling”.

Vurdering af pris vil blive baseret på en TCO. Leverandøren skal ved afgivelse af tilbud udfylde Excelarket bilag 2, ”Tilbudsliste”, hvorefter den TCO, der vil blive lagt til grund for evalueringen, vil fremkomme automatisk.

Sidst opdateret 27-11-2017