header-img

Udbud i Lolland Kommune

Udbud på arkivscanning

Tilbudsfrist er tirsdag d. 25. september kl. 9.00.

Med dette udbudsmateriale ønsker Lolland Kommune at indhente tilbud på scanning (digitalisering) af arkiv på Teknik- og Miljømyndighedens område. Lolland Kommune ønsker at indgå kontrakt med én leverandør, der skal forestå hele opgaven.

Den samlede opgave består, udover selve scanningen, af en række tilknyttede ydelser i forbindelse med opgaveudførelsen, herunder transport og bortskaffelse af dokumenter. Leverandøren skal forud for afgivelse af tilbud selv måle lageret op, idet der ikke forefindes eksisterende opmåling. Efter gennemført scanning skal leverandøren være behjælpelig med at overdrage hele materialet til elektronisk arkiv.

Opgaven ønskes påbegyndt hurtigst muligt efter kontraktindgåelse med vindende leverandør og med en løbetid på 6 til 9 måneder for selve scanningen.

Formålet med opgaven er, at Lolland Kommune får en digital og tidssvarende løsning til arkivet, der kan lette medarbejdernes arbejde. På sigt er det hensigten, at borgerne også selv kan tilgå materialet direkte.

Lolland Kommune ønsker en økonomisk attraktiv løsning med en leverandør, der er villig og i stand til at levere en pålidelig service samt et kvalificeret niveau på det indscannede materiale. Leverandøren skal være i dialog med kommunens medarbejdere i hele processen og have forståelse for, at kommunens hverdag skal fungere ved siden af leverandørens arbejde med opgaven. Det betyder, at der kan komme forespørgsler, der skal imødekommes og dokumenter, der skal findes, imens leverandøren arbejder med indscanning af arkivet.

Arkivet besigtiges og opmåles af leverandøren, forud for afgivelse af tilbud, og består af dokumenter af varieret størrelse, form og tilstand. Der må forventes at kunne forekomme pletter, folder, clips eller lignende, som leverandøren skal tage hensyn til ved scanningen.

Udbuddet gennemføres elektronisk via Mercell Danmark A/S, og det samlede udbudsmateriale kan tilgås ved at klikke her. 

Kommende udbud

Dynamisk Indkøbssystem – arbejdskøretøjer

Lolland Kommune forventer at kunne offentliggøre udbud på dynamisk indkøbssystem (DIS) på arbejdskøretøjer i efteråret 2018.

Ved et dynamisk indkøbssystem inviteres alle optagede leverandører på systemet til at afgive tilbud hver gang Lolland Kommune skal anskaffe et eller flere køretøjer omfattet af det dynamiske indkøbssystem.

Systemet forventes at komme til at indeholde følgende kategorier af køretøjer (ændringer kan dog forekomme i det endelige materiale): minibusser, firehjulstrækkere og pickups, ladvogne og traktorer.

Den enkelte leverandør kan frit at vælge at søge optagelse i de forskellige kategorier. 

Udbuddet er under udarbejdelse og forventes som nævnt offentliggjort i efteråret 2018.

Persontransport

Lolland Kommune forventer at offentliggøre udbud på persontransport i løbet af efteråret eller vinteren 2018.

Udbuddet vil omfatte forskellige former for persontransport med bus og vil blive opdelt i delaftaler, sådan at det er muligt kun at byde på den eller de kørsler, leverandøren ønsker.

Sidst opdateret 29-08-2018