header-img

Udbud af drift og vedligehold af vejbelysning og signalanlæg.

Park og Vej udbyder drift og vedlighold af vejbelysning i Nakskov by, samt vedligehold af signalanlæg i hele Lolland Kommune.

Den 3. april 2018 udbydes hermed drift og vedligehold af vejbelysning i Nakskov by og signalanlæg i hele Lolland Kommune. Udbuddet omfatter drift og vedligehold af ca. 3.850 lyspunkter i Nakskov by, samt drift og vedligehold af kommunens signalanlæg i perioden fra 1. juni 2018 til og med 31. maj 2022. Al vejbelysning er moderniseret til LED lyskilder, der styres af intelligent lysstyring. Alle signalanlæggene har LED lyskilder og styreapparater er moderniseret over overvåges af et intelligent styreprogram.

Blandt de vedhæftede PDF dokumenter er der også Excel og Word dokumenter som skal udfyldes enten til ansøgning eller tilbud. Anlægskartotekerne for både vejbelysning og signalanlæg er også vedhæftet i Excel i Bilag 8A og 8B.

Bemærk at udbuddet ikke er et EU udbud, og at tidsfristerne er forholdsvis korte.

Tidsplan (markering med fed skrift er frister for interesserede/bydende)

3. april Udbud offentliggjort

12. april - Ansøgningsfrist for interesserede (se udbuddets Udbudsbetingelser afsnit 5 og udbuddets Bilag 10)

13. april - Prækvalifikation og offentliggørelse af denne

26. april - De prækvalificerede afgiver indledende tilbud

2. maj til 4. maj - Forhandlingsmøder

9. maj - Udsendelse af nyt (tilpasset) udbudsmateriale

24. maj - Tilbudsfrist

25. maj - Meddelelse om tildeling

29. maj - Kontraktunderskrivelse og opstartsmøde

 

Udbudsmateriale

Bilag 1.   Udbudsbetingelser version 2
Bilag 2A. Særlige Arbejdsbeskrivelser - SAB Drift og Vedligehold Vejbelysning
Bilag 2B. Særlige arbejdsbeskrivelser - SAB Drift og Vedligehold Signalanlæg
Bilag 3.    Tilbuds- og Afregning Grundlag -TAG
Bilag 4A. Tilbudsliste - TBL Vejbelysning (pdf-fil)
Bilag 4A. Tilbudsliste - TBL Vejbelysning (xlsx-fil)
Bilag 4B. Tilbudsliste - TBL Signalanlæg (pdf-fil)
Bilag 4B. Tilbudsliste - TBL Signalanlæg (xlsx-fil)
Bilag 5.   Sociale klausuler
Bilag 6.   Driftsaftale (kontrakt)
Bilag 7.   Skema til dokumentation for tilbudsgivers egnethed (docx-fil)
                   Skema til dokumentation for tilbudsgivers egnethed (pdf-fil)
Bilag 8A.  Anlægsoversigt Vejbelysning (xlsx-fil)
Bilag 8B.  Anlægsoversigt Signalanlæg (xlsx-fil)
Bilag 9.    Afkrydsningsliste mindstekrav (docx-fil)
                    Afkrydsningsliste mindstekrav (pdf-fil)
Bilag 10.  Dokumentation for ansøgers lokalkendskab og erfaring indenfor gadelysområdet (docx-fil)
                    Dokumentation for ansøgers lokalkendskabn og erfaring indenfor gadelysområdet (pdf-fil)

Kommunikation vedrørende udbuddet

Udbuddet er offentliggjort på Lolland Kommunes hjemmeside. Her offentliggøres også ”spørgsmål og svar”, samt eventuelle korrektioner til udbudsmaterialet.
Eventuelle spørgsmål til udbuddet sendes på e-mail til: Henrik Egholm, e-mail: hejo@lolland.dk, og mærkes i emnefeltet med: ”Udbud - Drift og vedligehold af vejbelysning og signalanlæg – spørgsmål”.

Spørgsmål og svar samt rettelseblad

Spørgsmål og svar samt rettelser til udbudsmaterialet vil fremgå herunder.

- Rettelsesblad  Bilag 1 - Udbudsbetingelser version 2

- Spørgsmål og svar

 

 

 

Sidst opdateret 25-04-2018