header-img

Renovering af gadelys i Nakskov

Udbud af modernisering af belysningsanlægget i Nakskov.

Udbuddet omfatter udskiftning af ca. 3.350 lyspunkter, samt drift og vedligehold fra 1. april 2017 til og med 30. juni 2020 af ca. 3.750 lyspunkter. Størstedelen af det belysningsmateriel der skal bruges til moderniseringen leveres under denne entreprise. Det formelle udbud og betingelserne herfor fremgår af Udbudsbetingelserne nedenfor.

Udbudsmateriale

Udbudsbetingelser for modernisering samt drift og vedligehold af vejbelysning i Lolland Kommune (Nakskov by).
Bilag 1.    Særlige betingelser SB
Bilag 2A. Arbejdsbeskrivelser - SAB-Modernisering.
Bilag 2B. Særlige arbejdsbeskrivelser - SAB - Drift og vedligehold
Bilag 3.   Tilbuds- og Afregningsgrundlag - TAG
Bilag 4A. Tilbudsliste - TBL.xlsx
                     Tilbudsliste - TBL.pdf
                 
Bilag 4B  Tilbudsliste - TBL.xlsx
                     Tilbudsliste - TBL.pdf
Bilag 5.   Sociale klausuler
Bilag 6A. Entrepriseaftaler (kontrakt)
Bilag 6B  Driftsaftale (kontrakt)
Bilag 7.   Skema til dokumentation for tilbudsgivers egnethed.docx
                    Skema til dokumentation for tilbudsgivers egnethed.pdf
Bilag 8.   Anlægsoversigt.xlsx
Bilag 9.  Tekniske specifikationer

Oversigtskort over Gadelyset i Nakskov (åbner gis-kort).

Oversigtskort Gadelys i Nakskov til Ipads og Tablets (åbner gis-kort).

Liste med virksomheder og kontaktpersoner.

Mindre/mellemstore virksomheder der gerne vil være underleverandør på opgaven. Liste med virksomheder og kontaktpersoner.

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar samt rettelser til udbudsmaterialet.
Opdateret 30. januar 2017: Spørgsmål og svar.

Rettelsesblad

 Rettelsesblad af 26.01.2017

 

Tidsplan

6. januar: Udbud offentliggjort
26. januar: Sidste frist for spørgsmål
30. januar: Rettelsesblade og svar på spørgsmål offentliggøres
3. februar: Sidste frist for aflevering af tilbud
8. februar: Udmelding til tilbudsgivere
10. februar: Start af tildelingsproces og eventuelle forhandlinger
24. februar: Aftale forventes senest indgået

Kommunikation vedrørende udbuddet

Udbuddet er offentliggjort på Lolland Kommunes hjemmeside. Her offentliggøres også ”spørgsmål og svar”, samt eventuelle korrektioner til udbudsmaterialet.
Adressen er: https://www.lolland.dk/Erhverv/Udbud-og-indkoeb/Renovering-Gadelys-Nakskov.aspx

Eventuelle spørgsmål til udbuddet sendes på e-mail til: Henrik Egholm, e-mail: hejo@lolland.dk, og mærkes i emnefeltet med: ”Udbud - Modernisering samt drift og vedligehold af vejbelysning – spørgsmål”.

Sidst opdateret 30-01-2017