header-img

Lolland Kommune søger private leverandører af hjemmepleje

Lolland Kommune skal sikre det frie leverandørvalg på hjemmeplejeområdet. Det vil fremover ske via en såkaldt ”godkendelsesmodel”, hvor private leverandører fire gange årligt kan søge om godkendelse til at levere ydelser i kommunen.

Godkendelsesmodellen indebærer, at Lolland Kommune kan godkende og indgå kontrakt med enhver leverandør, der opfylder de kvalitets- og leverandørkrav, som Byrådet i Lolland Kommune har fastsat.

Borgerne vælger selv, om de vil benytte Lolland Kommune eller en af de godkendte private leverandører. Muligheden for frit leverandørvalg gælder dog kun for borgere, der ikke bor i plejebolig.

Timepris

Lolland Kommunes Fritvalgspriser pr. visiteret time for 2017 kan ses nedenfor i skemaet.

Praktisk bistand

Kr. ekskl. moms

Dagtimer

kr. 383,-

Personlig pleje

Kr. ekskl. moms

Dagtimer

kr. 387,-

Øvrige timer

kr. 473,-

 

Områder

Der er mulighed for at søge om at blive godkendt som Privat Leverandør i Distrikt Vest eller Distrikt Øst eller i begge områder. (Indsæt evt. link til kortet over kommunen med inddelingen her. Spørg Jette.)

Ansøgning

Ansøgninger om at blive privat leverandør skal sendes til Lolland Kommune på mail fritvalg@lolland.dk. Du finder ansøgningsblanketten nederst på siden her. Her er også alle relevante dokumenter og bilag. Det er vigtigt at gennemlæse alt materialet grundigt inden ansøgning.

Frister for at søge om godkendelse

16. august 2017, kl. 12.00
1. januar 2018, kl. 12.00
1. april 2018, kl. 12.00
1. juli 2018, kl. 12.00
1. oktober 2018, kl. 12.00

Ansøgningerne med frist 12. august 2017 bliver behandlet den 17. august 2017, og der vil blive afholdt et møde for godkendte leverandører den 23. august 2017.

Fælles introduktionsmøde for alle interesserede

Alle interesserede potentielle leverandører, er velkomne til at høre mere på et fælles introduktionsmøde den 2. august 2017 kl. 9 – 11 på Maribo Sundhedscenter, Konferencen. Tilmelding skal ske på mail: fritvalg@lolland.dk

Ønsker du yderligere information om ansøgningsprocessen, materialet eller leverandørkravene, er du velkommen til at henvende dig til:

Bodil Pedersen, Leder af Center for Støtte og Vejledning
Tlf.: 20 45 90 13, mail: bodp@lolland.dk

Sidst opdateret 14-07-2017