header-img

Lolland Kommune søger private leverandører af personlig og praktisk hjælp

Lolland Kommune skal sikre det frie leverandørvalg på hjemmeplejeområdet. Det vil fremover ske via en såkaldt ”godkendelsesmodel”, hvor private leverandører fire gange årligt kan søge om godkendelse til at levere ydelser i kommunen.

Godkendelsesmodellen indebærer, at Lolland Kommune kan godkende og indgå kontrakt med enhver leverandør, der opfylder de kvalitets- og leverandørkrav, som Byrådet i Lolland Kommune har fastsat.

Borgerne vælger selv, om de vil benytte Lolland Kommune eller en af de godkendte private leverandører. Muligheden for frit leverandørvalg gælder dog kun for borgere, der ikke bor i plejebolig.

Timepris

Lolland Kommunes Fritvalgspriser pr. time for 2018 kan ses nedenfor i skemaet. Priserne er gældende indtil 31. marts 2018.

Praktisk hjælp Kr. ekskl. moms
Dagtimer kr. 377,12
Personlig pleje kr. ekskl. moms
Dagtimer kr. 380,92
Øvrige timer kr. 465,47

 

 Priserne i dette skema er gældende fra 1. april 2018.

Praktisk hjælp Kr. ekskl. moms
Dagtimer kr. 361,46
Personlig pleje kr. ekskl. moms
Dagtimer kr. 361,462
Øvrige timer kr. 523,30

Områder

Der er mulighed for at søge om at blive godkendt som Privat Leverandør i Distrikt Vest eller Distrikt Øst eller i begge områder.

Ansøgning

Ansøgninger om at blive privat leverandør skal sendes til Lolland Kommune på mail fritvalg@lolland.dk. Du finder ansøgningsblanketten nederst på siden her. Her er også alle relevante dokumenter og bilag. Det er vigtigt at gennemlæse alt materialet grundigt inden ansøgning.

Frister for at søge om godkendelse

1. april 2018, kl. 12.00
1. juli 2018, kl. 12.00
1. oktober 2018, kl. 12.00
1. januar 2019, kl. 12.00

Ønsker du yderligere information om ansøgningsprocessen, materialet eller leverandørkravene, er du velkommen til at henvende dig til:

Bodil Pedersen, Leder af Center for Støtte og Vejledning
Tlf.: 20 45 90 13, mail: bodp@lolland.dk

Sidst opdateret 01-03-2018