header-img

Energimærkning af kommunale bygninger i Lolland Kommune

Lolland Kommune fremlægger hermed udbudsmateriale for anmodning om prækvalifikation for energimærkning på Lolland Kommunes ejendomme. Fristen for at anmode om prækvalifikation er den 28. august 2017.

Lolland Kommune, Service og Bygninger, varetager ny- og ombygninger, moderniseringer, vedligeholdelse og administration af kommunens ejendomme.

Lolland Kommune skal, som led i myndighedskrav, energimærke sine bygninger. Herudover er det kommunens målsætning at opnå betydelige besparelser på energisiden.

Opgaven omfatter energimærkning af ca.244.000 m2 fordelt på ca. 110 ejendomme, med ca. 209 bygninger i Lolland Kommune.

Sådan anmoder du om prækvalifikation

Udfyld og indsend ansøgningsskemaet til Carsten Honnes De Lichtenberg på mail chd@lyngkilde.dk, så det er ham i hænde senest den 28. august 2017.

Hent ansøgningsskemaet her

Udbudsmateriale

Udbudsmaterialet kan hentes nederst på siden her. Det består af:

  • Udbudsbrev-Prækvalifikation
  • Ansøgningsskema for prækvalifikation
  • Udbudsbetingelser
  • ABR89-aftale
  • Bygningsoversigt
  • Tilbudsliste

Har du spørgsmål om processen, materialet eller kravene, er du velkommen til at henvende dig til:

Carsten Honnes De Lichtenberg
Lyngkilde A/S
chd@lyngkilde.dk

Sidst opdateret 03-08-2017