header-img

Containere, stilladser, skurvogne, lift, afspærring af vej

Anbringelse af genstande, herunder containere, stilladser, byggematerialer m.v. på vejareal, fortov eller cykelsti

Vigtigt
Der gøres opmærksom på, at det er ejeren af genstandene, der skal ansøge om tilladelse til anbringelse og ikke en eventuel lejer.

Ejeren har altid selv ansvaret for rigtig placering, afspærring/afmærkning og eventuelle skader frembragt af genstande anbragt på vejareal.

Afspærring/afmærkning af det anbragte skal foretages med godkendt skiltning.

Tilladelse til opstilling af containere m.v.

 

 

Sidst opdateret 27-02-2018