header-img

Digital ansøgning om gravetilladelse

Ledningsejer eller entreprenør skal søge digitalt om gravetilladelse:

Senest 8 dage inden du ønsker at begynde opgravninger i offentlige arealer, herunder vejarealer, skal du søge om tilladelse hos Vejmyndigheden.

Ved ansøgning på Private Fællesveje i byer skal ansøgningen i partshøring og der må forventes en sagsbehandlingstid på ca. 4 uger.

Ved Privat Fællesvej på landet skal der søges direkte hos ejeren af vejen.

 Asfalt slidarbejder for 2016

 

Jeg ønsker at se mine gravetilladelser samt færdigmelde.

Ledningsejere og entreprenører

Søg gravetilladelse

Sidst opdateret 03-01-2017