header-img

Digital ansøgning om gravetilladelse

Ledningsejer eller entreprenør skal søge digitalt om gravetilladelse:

Senest 8 dage inden du ønsker at begynde opgravninger i offentlige arealer, herunder vejarealer, skal du søge om tilladelse hos Vejmyndigheden.

Ved ansøgning på Private Fællesveje i byer skal ansøgningen i partshøring og der må forventes en sagsbehandlingstid på ca. 4 uger.

Ved Privat Fællesvej på landet skal der søges direkte hos ejeren af vejen.

Se oversigt over planlagte og igangværende gravearbejder, som er anmeldt i Lolland Kommune.

 

Jeg ønsker at se mine gravetilladelser samt færdigmelde.

Ledningsejere og entreprenører

Søg gravetilladelse

Sidst opdateret 25-10-2018