header-img

Miljøtilsyn

Lolland Kommune er tilsynsmyndighed for alle landbrug og virksomheder i kommunen, med undtagelse af enkelte større virksomheder, hvor Staten er tilsynsmyndighed.

En nærmere beskrivelse af hvilke typer landbrug og virksomheder der føres tilsyn med, findes i kommunens miljøtilsynsplan.

Tilsynsbekendtgørelsen

Kommunens opgaver og beføjelser er beskrevet i Miljøtilsynsbekendtgørelsen, BEK. nr. 1441 af 2. december 2015.

Ifølge bekendtgørelsen skal kommunen mindst hver 4. år offentliggøre en tilsynsplan for miljøtilsyn med erhvervsvirksomheder og landbrug, der har husdyr.

Lolland Kommunes miljøtilsynsplan for 2013-2016 kan hentes her

Brugerbetaling

Miljøtilsyn er underlagt brugerbetaling, og der betales både for de timer hvor tilsynsmedarbejderen er tilstede på ejendommen, og timer på kontoret, der bruges til forberedelse og udarbejdelse af tilsynsrapporter mv. Timeprisen er fastsat af Miljøstyrelsen, og er i 2016 kr. 311,80.

Offentliggjorte miljøgodkendelser og tilsynsrapporter

Kopi af miljøgodkendelser af større virksomheder og landbrug i Lolland Kommune kan hentes via vores digitale kort.

Tilsynsrapporter fra 2014 og frem på alle kommunens landbrug kan ligeledes findes frem via kortet.

Virksomheder og landbrug i Lolland Kommune på vores digitale kort

 

Tilsynskampagner

2016

Virksomheder: Korrekt indrapportering til Affaldsdatasystemet.

Landbrug: Hobby-dyrehold med tilsynspligt + fælleskommunal oplysningsstand på Roskilde Dyrskue.

2015

Årets tilsynskampagner i 2015 havde fokus på olieudskillere og gyllebeholdere, samt den fælleskommunale oplysningsstand på Roskilde Dyrskue.

Materiale fra 2015-kampagnerne kan hentes her:

Tilsynskampagne på virksomhedsområdet 2015

Tilsynskampagne på landbrugsområdet 2015

2014

Tilsynskampagnerne i 2014 drejede sig om affald i landbruget, samt en fælleskommunal oplysningsstand på Roskilde Dyrskue.

Materialer fra 2014-kampagnerne kan hentes her:

Affald i landbruget, en afsluttende opgave på Jordteknologuddannelsen

Projektbeskrivelse af Dyrskue-kampagne

Evaluering af Dyrskue-kampagne

Sidst opdateret 16-12-2016