header-img

Midlertidige støjende og støvende aktiviteter

Virksomheder, som foretager støjende eller støvende aktiviteter skal sørge for at anmelde dette til kommunen.

Følgende aktiviteter skal anmeldes til Lolland Kommune senest 14 dage før aktiviteten startes.

1) Bygge- og anlægsarbejder.

2) Nedrivningsaktiviteter.

3) Bygningsfacadebehandling.

4) Overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner

Aktiviteten anmeldes ved at udfylde dette skema, som sendes til tmm@lolland.dk. Husk at angive, hvornår aktiviteten ønskes udført.

Lolland Kommune kan stille vilkår til aktiviteten. Er dette ikke gjort inden 14 dage efter, at anmeldelsen er indsendt kan arbejdet startes.

Midlertidige støjende og støvende aktiviteter reguleres af bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter nr. 467 af 23. maj 2016. 

Sidst opdateret 21-02-2018