header-img

Byggeaffald

Bygherre skal før renovering og nedrivning går i gang, sørge for at anmelde bygge- og anlægsaffald til Lolland Kommune.

Hvis der foretages nedrivning eller renovering af en bygning eller et anlæg på over 10 m2, eller hvor der fremkommer mere end 1 ton byggeaffald, skal den forventede mængde affald anmeldes til kommunen.

Anmeldelsen skal foretages senest 14 dage inden arbejdet går i gang.

Anmeldelse af byggeaffald kan enten gøres ved at udfylde dette skema og sende til tmm@lolland.dk. Du kan også anmelde byggeaffald igennem Miljøstyrelsens digitale anmeldeportal Byg og Miljø.

Hvis bygningen eller anlægget, der renoveres ellers nedrives, er fra perioden 1950-1977, skal der også screenes for PCB vha. dette skema og evt. laves en PCB-kortlægning.

Vær desuden opmærksom på, at midlertidige støjende og støvende aktiviteter som f.eks. nedrivninger også skal anmeldes til kommunen. Læs mere om dette her.

Oversigt over skemaer

Sidst opdateret 25-07-2017