header-img

Byggeaffald

Bygherre skal før renovering og nedrivning går i gang sørge for at anmelde bygge- og anlægsaffald til kommunen.

Anmeldelsen skal foretages samtidig med ansøgning om byggetilladelse eller senest 14 dage inden arbejdet går i gang.

Ved alle anmeldelser af byggeaffald skal dette skema udfyldes. Hvis den bygning eller anlæg, der renoveres ellers nedrives, er fra perioden 1950-1977, skal der også screenes for PCB vha. dette skema og evt. laves en PCB-kortlægning.

Processen er vist på billedet herunder:

Byggeaffald

OBS

  • Nyanlæg og nybyggeri skal ikke anmeldes
  • Der er ikke regler om at bygherren som opfølgning skal indsende et affaldsregnskab efter arbejdet er afsluttet

Oversigt over skemaer

Sidst opdateret 12-12-2016