header-img

Byggeaffald

Bygherre skal før renovering og nedrivning går i gang, sørge for at anmelde bygge- og anlægsaffald til Lolland Kommune.

Hvis der foretages nedrivning eller renovering af en bygning eller et anlæg på over 10 m2, eller hvor der fremkommer mere end 1 ton byggeaffald, skal den forventede mængde affald anmeldes til kommunen.

Anmeldelsen skal foretages senest 14 dage inden arbejdet går i gang.

Anmeldelse af byggeaffald kan enten gøres ved at udfylde dette skema og sende til tmm@lolland.dk. Du kan også anmelde byggeaffald igennem Miljøstyrelsens digitale anmeldeportal Byg og Miljø.

Hvis bygningen, der renoveres eller nedrives, er opført eller renoveret (f.eks. malet) i perioden 1950-1977, skal der også screenes for PCB vha. dette skema. Kan der svares ja til et punkt i skemaet skal der laves en PCB-kortlægning, hvor der tages relevante prøver, som analyseres for PCB. Der findes mange firmaer, som udfører disse kortlægninger.

Vær desuden opmærksom på, at midlertidige støjende og støvende aktiviteter som f.eks. nedrivninger også skal anmeldes til kommunen. Læs mere om dette her.

Oversigt over skemaer

Sidst opdateret 27-09-2017