header-img

Mindre dyrehold

Husdyrbrug med mere end 3 dyreenheder (DE) skal overholde en række generelle krav, herunder krav til harmoniareal, afstandskrav til byzone, vandindvindingsanlæg, skel, m.v.

Kravene er fastsat i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug og Bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v.

Bemærk, at der gælder særlige regler for mink.

I byzone- og sommerhusområder og områder i landzone, der ved lokalplan er overført til boligformål eller blandet bolig og erhverv, er svine-, kvæg-, fåre-, gede- og hestehold som udgangspunkt ikke tilladt.

Dyrehold over 3 DE skal anmeldes til kommunen på dette skema:

Anmeldelse af dyrehold mellem 3 og 15 DE

Mindre dyrehold anses ydermere som anmeldepligtige, hvis de overskrider følgende grænser * :

  • 2 køer med tilhørende kalve
  • 4 stykker kvæg
  • 4 heste, evt. med tilhørende føl
  • 2 søer med opfedning af maksimum 5 slagtesvin
  • 10 får med lam eller 10 geder med kid.
  • 30 stk. høns.
  • 4 voksne hunde evt. med hvalpe under 18 uger.

* Jf. Bek nr. 639 af 13/06/2012 om miljøregulering af visse aktiviteter.

Dyrehold over 15 DE skal have tilladelse efter § 10 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Sidst opdateret 12-12-2016