header-img

Tilladelser og miljøgodkendelse af husdyrbrug


Lolland Kommune meddeler tilladelser og godkendelser til større husdyrbrug i kommunen, der ønskes etableret, ændret eller udvidet. Dette gøres i henhold til LBK nr. 256 af 21. marts 2017 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Ansøgninger indsendes til kommunen via et elektronisk ansøgningssystem hos Husdyrgodkendelse.dk.

Ansøgninger i forhøring, udkast til godkendelser i høring og meddelte godkendelser indenfor klagefrist annonceres alle under Meddelelser Plan og Miljø. Her kan du også abonnere på meddelelserne.

Sidst opdateret 14-05-2018