header-img

Anmelderordning, husdyrbrug

Du skal anmelde en række ændringer på dit husdyrbrug. Dette kan gøres med  anmelderordningerne i § 25, og §§ 27-39 bekendtgørelsen nr. 44 af 10. januar 2016 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug.

Skemaer til anmeldelse kan fås ved henvendelse til kommunens natur- og landbrugsgruppe på tmm@lolland.dk

Du kan du efter anmeldeordningen anmelde følgende:

Udskiftning af arealer § 25

Udskiftning af udbringningsarealerne eller inddragelse af nye udbringningsarealer, når der i forvejen er tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens §§ 10, 11, 12 eller 16.

Forskellige anlæg § 27

Etablering, udvidelse eller ændring af halmlade, maskinhal, malkeanlæg, malkestalde, kornlagre eller foderlagre, uden der i øvrigt ændres i staldindretningen på eksisterende husdyrbrug.

Ensilageplads eller ensilagesilo § 28

Etablering, udvidelse eller ændring af ensilagepladser eller ensilagesiloer på højst 3000 m2.

Opbevaringsanlæg til husdyrgødning § 29

Etablering, udvidelse eller ændring af opbevaringsanlæg til husdyrgødning. Anmeldeordningen gælder for anlæg til fast gødning med en kapacitet på højst 100 DE og anlæg til flydende gødning med en kapacitet på højst 4000 m3.

Dyrevelfærd § 30

Udvidelse af stalde for at kunne overholde nye krav om dyrevelfærd.

Skift mellem dyretyper § 31

Skift mellem dyretyper eller ændring til en anden produktionsform inden for samme dyretype.

Produktionstilpasning (Uden § 10, 11 eller 12) § 32

Emissionsorienteret produktionstilpasning ved udvidelse i eksisterende stalde på husdyrbrug, der ikke har en tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens §§ 10, 11 eller 12.

Produktionstilpasning (Med § 10, 11 eller 12) § 33

Emissionsorienteret produktionstilpasning ved udvidelse i eksisterende stalde på husdyrbrug, der har en tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens §§ 10, 11 eller 12.

Miljøeffektive teknologier eller teknikker § 34

Afprøvning af miljøeffektive teknologier eller teknikker på eksisterende husdyrbrug, som har en godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens §§ 11 eller 12.

Naturafgræsning - Opstaldning en del af året § 35

Afgræsningsdyrehold, der er opstaldet en del af året.

Naturafgræsning - Udegående hele året § 36

Afgræsningsdyrehold, der går ude hele året uden brug af staldanlæg, læskure eller lignende.

Økologi § 37

Ændring af konventionel produktion af søer, smågrise eller slagtesvin til autoriseret økologisk produktion af søer, smågrise eller slagtesvin.

Sidst opdateret 12-12-2016