header-img

Nye turistområder skabes

Femern Bælt forbindelsen knytter Sjælland og Lolland-Falster tættere til Europa. Når byggeriet står færdigt, tager det ca. 10 minutter at komme fra Lolland til Tyskland eller omvendt. Den øgede tilgængelighed åbner op for nye muligheder for turisme og øget vækst. Lolland Kommune vil skabe de bedst mulige rammebetingelser for turismeerhvervet på Lolland, og tiltrække virksomheder, der vil satse på - og drive turismevirksomhed på Lolland.

Destinationsudvikling med turisme og erhverv

I Lolland Kommune er der vedtaget et bymønster, hvor Rødbyhavn og Bandholm er udpeget som turismecentre, og hvor betingelserne for udvikling af turismeerhvervet skal styrkes. Lolland Kommune får udarbejdet en potentialeplan for Lolland Sydkyst, og byrådet har med budgetforliget fra oktober 2015 afsat 2 mio. kr. årligt i 2016 og overslagsårene til udvikling af projekter i området.

Danmarks største strandpark

Når Femern byggeriet står færdigt, skal det overskydende materiale fra udgravningen af tunnelrenden danne grundlag for at anlægge den nye strandpark.  Strandparken bliver Danmarks største, og udover det store strand – og naturområde, vil stranden også få en lagunestrand, hvor der bl.a. er mulighed for kajakroning.

Den vestlige del af stranden får anlagt et strandparkområde med tre forskellige strande med soppestrand, lagune og et større strandområde. Den vestlige del, er primært til strand, parkering og stisystemer, mens den østlige del af strandparken bliver et grønt område med vådområder og en ca. 7 meter høj klint.  Hele strandparken bliver 7 km lang og 500 meter bred. Området får også et stort naturområde med dyr og planter og rekreative områder til fritidsaktiviteter.

Strandparken bliver Danmarks største, og til sammenligning med Amager Strandpark, bliver den nye strandpark i Rødbyhavn 10 gange større.

Lagunestranden vil adskille sig fra de naturlige strande og give mulighed for et væld af nye vandaktiviteter.

Lolland Kommune samarbejder også med andre aktører, hvor blandt andet nabokommunerne og turisterhvervet indgår, for at lave en samlet markedsføringsindsats for den lokale turisme.

Sidst opdateret 26-01-2016