header-img

Femern Bælt strategi

Lolland Kommune vil arbejde for at få størst mulig effekt af den kommende faste forbindelse til Tyskland

Femern Bælt forbindelsen er en enestående mulighed for at fremme en udviklingsproces, der kan løfte Lolland ud af sin nuværende situation, og skabe et nyt og bæredygtigt Lolland, der er attraktiv for virksomheder, borgere og turister. Det er Lolland Kommunes vision, at fastlægge ambitionerne og udviklingspotentialet for at skabe langsigtet vækst og udvikling igennem den faste forbindelse til Tyskland.

Forberedelserne er stort set afsluttet på dansk side, men det trækker ud med de nødvendige tyske godkendelser. Udskydelsen er beklagelig, men den ændrer ikke på de langsigtede målsætninger og primære indsatsområder i den vedtagne strategi.

Langsigtet udvikling prioriteres

Lolland Kommune har vedtaget en Femern strategi. Strategien vægter den langsigtede udvikling og vækst, frem for korte udviklingsinitiativer, både igennem varige arbejdspladser, turisme og destinationsudvikling, samt en forbedret infrastruktur. Det er samtidig vores ambition at skabe én samlet grænseregion til gavn for virksomheder og borgere. Nøgleordene i strategien er erhverv, turisme, arbejdsmarked og uddannelse. Nøgleordene går hånd i hånd med vores mål om gode rammebetingelser og den nære grænseregion, og en forbedret infrastruktur, der kommer lokale virksomheder og borgere til gode.

Erhverv skaber bosætning

Lollands beliggenhed på landkortet får en attraktiv placering, når tunnelen står færdig. Mange virksomheder vil få gavn af Lollands centrale beliggenhed i forhold til det øvrige Danmark og Europa, og det er oplagt, at de nye erhvervsmuligheder kan øge bosætningen i området.

Forventet tysk godkendelse i 2017

I Danmark blev Femern-forbindelsens danske del godkendt af Folketinget med anlægslovens vedtagelse i 2015, og før det blev statstraktaten mellem Danmark og Tyskland underskrevet i 2008. Før anlægsprojektet for alvor kan gå i gang, skal de tyske myndigheder dog først endeligt godkende projektet. Den tyske godkendelsesproces er anderledes end den danske, og tager længere tid, men forventningen er, at de tyske myndigheder godkender projektet i 2017. Behandling af klager og søgsmål kan dog udskyde byggestart til 2019.

Strategien er dynamisk

Strategien er politisk vedtaget inden man kendte til de nuværende udskydelser af byggeriet, men strategien er også et dynamisk dokument, som skal tilpasses de situationer, og beslutninger som påvirker indholdet i strategien.

Sidst opdateret 22-11-2018