header-img

Én samlet Femern Bælt region

Et styrket samarbejde med vores tyske naboer vil løfte hele den samlede region og åbne for nye vækstmuligheder

Tunnelen under Femern Bælt skal være katalysator for én samlet Femern Bælt region. Den samlede region skal styrke samarbejdet med den tyske side, og bidrage til at skabe et fælles dansk/tysk arbejdsmarked. Organisationen Fehmarn Agency vil i samarbejde med Lolland Kommune blandt andet bidrage til at uddanne og opkvalificere den tilstrækkelige arbejdskraft til de øvrige bygge – og anlægsarbejder der kommer i regionen, som fx den nye Storstrømsbro.

Også Fonden Femern Belt Development i Rødbyhavn arbejder for at skabe en region, hvor der kan udveksles arbejdskraft, erhverv og kultur. Femern Belt Development fungerer som et videncenter, der har til formål at sikre, at Region Sjællands borgere og virksomheder får størst muligt udbytte af den faste forbindelse, både før, under og efter anlægsfasen. Læs mere om Femern Belt Development på deres hjemmeside.

Konkrete tiltag og samarbejde

Den øgede tilgængelighed mellem Danmark og Tyskland åbner for nye muligheder på tværs af grænsen. Lolland Kommune arbejder på helt konkrete tiltag for at skabe de bedst mulige forudsætninger for at udnytte potentialet. Det er vigtigt, at vi omstiller os til fremtidens samlede Femern Bælt region, og derfor er det blandt andet blevet vedtaget, at eleverne i folkeskolen skal have tysk fra 4. klasse. Det er vigtigt, at vi skaber de bedste forudsætninger for en stærk integration på det fremtidige samlede arbejdsmarked på tværs af grænsen.

Venskabsbyer og stærk integration

Det er Lolland Kommunes ambition at udbygge samarbejdet med det tyske modstykke til Lolland Kommune, Stadt Fehmarn, for at styrke og genopbygge relationen som venskabsby på alle niveauer. En stærk integration og et styrket samarbejde med den tyske side vil øge det gensidige kendskab og skabe mulighed for et større opland at rekruttere fra for virksomhederne på begge sider af grænsen. Det vil bidrage til at skabe en samlet Femern Bælt region.    

Sidst opdateret 21-12-2018