header-img

Erhvervsarealer til salg i Maribo

Erhvervsarealerne på A. Steen Nielsens Vej, C.E. Christiansens Vej, Victor Kolbyes Vej og Werner Larsens Vej kan anvendes til erhvervsformål indenfor industri, lager, service- og værkstedsvirksomhed, engrosvirksomhed, butikker der alene forhandler særlig pladskrævende varegrupper, enkelte boliger til bestyrer o.lign. og offentlige formål. (Lokalplan 363-86).

Kort over erhvervsarealer til salg i Maribo

Maribo Øst

Adresse Matrikelnr. Ejerlav Areal Pris ekskl. moms Bemærkninger
A. Steen Nielsens Vej 2 2p Skelstrup By, Hunseby 241.469 m² 65 kr./m² Byzone. (*)
C.E. Christiansens Vej 23A 73ud Maribo Markjorder 5.620 m² 50 kr./m² Byzone. (*)
V. Henriksens Vej 73tr Maribo Markjorder 13.352 m² 50 kr./m² Byzone. (*)
Victor Kolbyes Vej 6 166ah Maribo Markjorder 20.395 m² 50 kr./m² Byzone. (*)
Werner Larsens Vej 7 73um Maribo Markjorder 3.134 m² 50 kr./m² Byzone.
Werner Larsens Vej 8 73ue Maribo Markjorder 6.000 m² 50 kr./m² Byzone.
Werner Larsens Vej 10 73ug Maribo Markjorder 8.041 m² 50 kr./m² Byzone.
Werner Larsens Vej 12 73ui Maribo Markjorder 8.028 m² 50 kr./m² Byzone.
Werner Larsens Vej 14 73tq Maribo Markjorder 7.887 m² 50 kr./m² Byzone.

(*) Reserveret/delvis reserveret.

Sidst opdateret 26-10-2017