header-img

Parkeringsregler

Generelle parkeringsregler

De tidligere gældende parkeringsbekendtgørelser for henholdsvis Maribo og Nakskov er ved indførelse af ny Færdselslov den 1. marts 2014 ikke gældende mere.

Lolland Kommune har 3. maj 2017 i samarbejde med Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi vedtaget ny parkeringsbekendtgørelse gældende for Lolland Kommune.

 Parkeringsbekendtgørelse for Lolland Kommune

Parkering og Parkeringsafgift.

For at sikre en god fremkommelighed, herunder mulighed for at finde en offentlig p-plads i nærheden af bestemmelsesstedet, er der indført parkeringsrestriktioner
på nogle p-pladser - fortrinsvis i bymidter.

Vores p-vagt har til opgave at sørge for at standsning og parkering på veje og p-pladser ved sygehus, indkøbscentre, arbejdspladser og beboelsesområder fungerer
på bedste måde og i overensstemmelse med de gældende regler.

Ulovlig parkering.
Afgiften for at parkere ulovligt er for tiden kr. 510,-.

Afgiften for at parkere ulovligt på handicappladser eller foran ind- og udkørsel er for tiden kr. 1.020,-.

Betaling af en pålagt afgift skal ske inden 7 dage via Netbank eller i Postbutik. Skal der udsendes rykker tilføjes et gebyr på kr. 250,-.

Læs mere om parkeringsafgift på borger.dk

Klage.
Vil du klage over en pålagt afgift, skal de sende din klage til parkering-post@guldborgsund.dk eller

Guldborgsund Kommune
Center for Teknik & Miljø
Parkvej 37
4800  Nykøbing F.

Klageblanket til parkeringsafgift finder du her.
 


 

 

Sidst opdateret 27-02-2018