header-img

Gennemførelse af nedklassificering af veje i Lolland Kommune

Lolland Kommune har besluttet at gennemføre nedklassificering af et udsnit af vejene i det åbne land, som er bekendtgjort i Folketidende og lokale ugeaviser.

Lolland Kommune har besluttet at gennemføre Veje til nedklassificering i det åbne land, som er bekendtgjort i Folketidende og lokale ugeaviser.

Der udarbejdes en tilstandsrapport, som danner grundlag for hvordan veje afleveres.
Der bliver sendt nærmere information om nedklassificering af kommunale veje til berørte parter, som kan kommentere tilstand og aflevering.

Tidsplan:
December 2015 bekendtgørelse samt veje, der er omfattet af nedklassificeringen.

Udsendelse af informationsbrev 2018-2019.
Høringsface 2018-2019.
Aflevering 2020 eller senest 31. december 2021.

Der vil på nuværende tidspunkt være mulighed for en frivillig overtagelse af vejen, da de vejberettigede er enige om dette.
Skulle der være ønske om dette vil det foregå efter en besigtigelse og en nærmere aftale om, hvordan vejen skal overdrages.

Kontaktoplysninger: parkogvej@lolland.dk

 

 


 

 


 


 
 

Sidst opdateret 26-04-2017