header-img

Ansøgning om benyttelse af Lolland Kommunes areal

Borgere skal søge tilladelser digitalt

Senest 14 dage inden du ønsker at benytte et offentligt areal, skal du søge om tilladelse hos Lolland Kommune, Vejmyndigheden.

Det gælder f.eks., hvis du vil benytte et torv eller en gade til gadefest, bruge en af vores parker til en koncert eller afholde et motionsløb og lignende.

Ansøgningsskema finder du her.

Foruden tilladelsen fra kommunen skal du have flere andre myndighedstilladelser for at afholde et arrangement på offentlige arealer. Nedenfor har vi samlet de vigtigste oplysninger og lagt link til de steder, hvor du skal søge tilladelse.

I Lolland Kommunes Arrangørguide kan du finde mere detaljerede oplysninger om regler og muligheder og få tips til det praktiske arbejde i forbindelse med at planlægge et arrangement.

Ved arealer, der ikke er offentligt ejet, skal der søges tilladelse direkte hos ejeren af arealet.

Opstilling af vareudstillinger ved butikker kræver ikke tilladelse. I Maribo skal opstilling ske efter retningslinjerne fastlagt i Gågaderegulativ (ses her)

For at få tilladelse til at afholde et arrangement på en af Lolland Kommunes pladser, veje eller parker skal du ansøge kommunen om lov til at bruge arealet. Arrangementet skal være åbent for offentligheden og af almen interesse. Du kan derfor ikke låne pladser, veje eller parker til ren kommerciel brug eller private arrangementer.

Du søger tilladelsen på virk.dk (Ansøgning om anbringelse af container mv. på veje)

Ved enkle arrangementer er sagsbehandlingstiden normalt 14 dage, men ofte kortere. Ved større arrangementer, hvor der f.eks. er behov for at afspærre trafikken eller sætte podie, scene eller telt op m.v. er sagsbehandlingstiden ofte længere.

Søg altid i god tid.

Du skal altid have tilladelse fra politiet til at afholde dit arrangement.

Ansøgningsblanket på politiets hjemmeside.

Ved mindre arrangementer skal ansøgningen være politiet i hænde senest 14 dage inden arrangementets afholdelse. Ved større arrangementer er fristen 4-6 uger før afholdelsen.

Cykelløb

Bemærk, at du også skal ansøge politiet om tilladelse til at afholde cykelløb.

Blanket til ansøgning om tilladelse til cykelløb

Sikkerhedsplan

Hvis dit arrangement involverer mere end 700 personer, skal du udarbejde en sikkerhedsplan. Sikkerhedsplanen vedlægges ansøgningen. Ved større arrangementer, der skal sikkerhedsgodkendes, skal ansøgning og sikkerhedsplan være politiet i hænde senest 12 uger før arrangementets afholdelse.

Vejledning til udarbejdelse af sikkerhedsplan

 

Foruden tilladelserne fra Lolland Kommune og Politiet skal du i nogle tilfælde også søge byggetilladelse, hvis du i forbindelse med dit arrangement vil

Opsætte tribuner, telte eller scener (midlertidige konstruktioner)

Scener, telte og podier kan være certificerede, og hvis de er det, behøver du som hovedregel ikke en byggetilladelse for at bruge dem til dit arrangement.

Er konstruktionerne ikke certificerede, skal du som oftest have en egentlig byggetilladelse fra kommunen, inden de kan anvendes.

Søg om tilladelse til at opsætte tribuner, telte og eller scener via https://www.bygogmiljoe.dk/

Krav i forbindelse med brandsikkerhed

Dit arrangement skal opfylde myndighedernes driftsmæssige brandkrav til indretning af områder, som skal anvendes til salg, festival mm. Det er Lolland Kommune, som skal godkende, at arrangementet lever op til kravene.

Dit arrangement skal godkendes, hvis det omfatter salgsområder, festivaler, markeder, dyrskuer mm. Det samme gælder campingområder i forbindelse med de først nævnte arrangementer, men også i forbindelse med sportsarrangementer og spejderlejre.

Salgs- og festivalområder: Der skal søges tilladelse til at indrette områderne, hvis arealet, der skal anvendes er mere end 1.000 m².

Campingområder: Der skal søges tilladelse til at indrette områderne, hvis arealet, der skal anvendes er mere end 3.000 m² og flere end 150 personer.

Du skal ansøge om godkendelse af indretning af området på www.bygogmiljoe.dk

Områderne skal indrettes iht. ”Vejledning om opstilling af transportable telte og konstruktioner...”, http://bygningsreglementet.dk/konstruktioner_vejledning/976023/40

Spærre trafikken

Du skal altid have tilladelse, hvis du vil afspærre gader eller pladser. Tilladelsen til at afspærre gader eller pladser søges hos kommunen sammen med arrangementstilladelsen.

Politiet skal give samtykke til en eventuel afspærring, så du skal sende en kopi af din ansøgning til Politiets Tilladelsessektion: mail ssj@politi.dk eller post Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, Tilladelsessektionen, Parkvej 50, 4700 Næstved.

Afholde kræmmermarkeder, hvor der også sælges nye varer

Tilladelsen søges hos Erhvervsstyrelsen, og den er kun obligatorisk ved salg af nye varer eller genstande.

Søg om tilladelse til afholde kræmmermarked med salg af nye varer på virk.dk 

Parkere i parker samt på torve og pladser

Parkering er forbudt i parker samt på torve og pladser, hvor ikke andet er angivet.

Du kan i særlige tilfælde få en parkeringstilladelse, hvis det er nødvendigt for afholdelsen af dit arrangement. Eksempelvis en kølevogn til salg af madvarer.

Anmeldelse til det præ-hospitale beredskab

Hvis du planlægger et større arrangement eller et arrangement, som kan medføre skader på deltagerne, f.eks. et cykelløb, skal du melde dit arrangement til det præ-hospitale beredskab.

Du melder dit arrangement til beredskabet ved at sende en kopi af den arrangementsansøgning, du har sendt til kommunen. Ansøgningen sendes til: Praehospitaltcenter@regionsjaelland.dk

Du skal have en tilladelse fra Politiets Tilladelsessektion, hvis du vil sælge alkohol til dit arrangement. Den kan fås til din virksomhed eller forening eller indhentes som en lejlighedstilladelse.

Søg om lejlighedstilladelse til salg af alkohol

Se Politiets vejledning til hvordan du søger lejlighedstilladelsen:

Hvis dit salg er under Fødevarestyrelsens bagatelgrænse, behøver du ingen særlig tilladelse til at sælge mad eller fødevarer til et arrangement.

Du skal dog stadig have en tilladelse af Lolland Kommune til at sælge fødevarer som en del af din arrangementstilladelse. Du har også stadig ansvaret for, at aftagerne af din mad ikke bliver syge, og derfor skal du overholde de hygiejneregler, der findes.

El

På nogle få pladser har kommunen installeret strømudtag, som du mod betaling kan få adgang til. Prisen er afhængig af dit forbrug, om du skal leje udstyr, og om du har behov for praktisk hjælp til at få adgang til udtaget.

Skriv i din arrangementsansøgning til kommunen, hvis du har behov for tilslutning til strøm. Så vil Park og Vej angive i tilladelsen, hvordan du kan få adgang. Det sker typisk enten gennem en lokal el-installatør eller kommunens el-udbyder.

I nogle tilfælde er der ingen adgang til strøm, og du må selv finde en løsning. Du kan f.eks. bruge en generator, eller måske kan du lave en aftale med en lokal handlende på stedet.

Vand

De fleste pladser er uden adgang til vand, og du må selv finde en løsning. Men på enkelte pladser kan du få adgang til vand fra haner, offentlige toiletter osv. Disse må dog ikke anvendes, hvis dit arrangement skal bruge vand til udskænkning, toiletter og lignende større forbrugssteder.

En lokal vvs-installatør eller det lokale vandværk kan fortælle dig om mulighederne. Oplysninger om vandværk og deres distrikter kan findes på kommunens digitale kort under fanen ”Grundvand og drikkevand

Indeholder dit arrangement forstærket musik, speak eller anden form for lyd, skal du oplyse om det i din arrangementsansøgning til Lolland Kommune.

Som arrangør er det dit ansvar at sørge for at fjerne affald efter arrangementet samt at der løbende bliver holdt rent under arrangementet.

Pladsen skal efterlades fri for affald, uanset hvordan du fandt den. Hvis kommunen er nødt til at gøre byens parker og pladser rent efter et arrangement, sendes afregningen til arrangøren.

Park og Vej kan mod betaling hjælpe til med renholdelse, f.eks. ved at sende en fejevogn eller et hold græsklippere forbi et par gange om dagen. Skriv det i din ansøgning, hvis du behøver hjælp til renholdelse.

Dit arrangement er på besøg i en by og kan påvirke mange menneskers dagligdag. Det er dit ansvar som arrangør at sørge for, at folk er informeret om, hvad der skal foregå, samt hvilke gener det kan give. Det kan du bl.a. gøre med informationsskilte sedler i politikker og postkasser, lokalaviser, sociale medier osv.

Du kan søge om tilladelse til at informere om dit arrangement ved at hænge plakater op i stil med de plakater, cirkus hænger op. Du ansøger om tilladelse til at hænge plakater op i din ansøgning om tilladelse til at afholde arrangementet.

Hjælp til rekruttering af frivillige

Vi anbefaler altid, at du inddrager arrangementets omverden som deltagere, partnere eller hjælpere.

FrivilligCenter Lolland informerer gerne deres frivillige om, at du søger hjælpere til dit arrangement via deres hjemmeside og Facebook-side. Foreningen kan kontaktes på www.frivilliglolland.dk

En anden mulighed er at søge frivillige på landets ungdomsuddannelser, som ved minimum 20 timers frivilligt arbejde kan opnå et frivilligbevis, som de kan vedlægge deres cv.

Lolland kommune og mange andre aktører yder økonomisk støtte til sportslige, kulturelle og oplysende arrangementer.

Det kan være svært at få overblik over alle støttemuligheder, men et godt sted at starte kan være kommunens oversigt over kultur- og projektstøtte.

Se en oversigt over muligheder for økonomisk støtte fra Lolland Kommune

Sidst opdateret 05-12-2018