header-img

Telefonliste Visitation for social, psykiatri og handicap

Telefontid: Alle hverdage kl. 8.30 til 9.30 

 

Team Psykiatri og socialt udsatte

Der visiteres bl.a. til bostøtte, aktivitets- og samværstilbud, midlertidig og længerevarende botilbud, beskyttet beskæftigelse m.v.
Der udarbejdes og koordineres handleplaner jf. SEL § 141, koordinering og samarbejde med kriminalforsorgen og døgnbehandling jf. SEL § 101 til borgere over 25 år.

 
Heidi  Visitation til borgere med sindslidelse med cpr.: 1-7 54 67 62 31
     
Viki Visitation til borgere med sindslidelse med cpr.: 8-15 54 67 62 65
     
Line  Visitation til borgere med sindslidelse med cpr: 16-21 54 67 62 07
     
Rikke Visitation til borgere med sindslidelse med cpr. 22-27 54 67 62 01
     
Birgitte Visitation til borgere med sindslidelse med cpr: 28-31 54 67 66 46
     
 

Team Fysiske og psykiske udviklingshandicap

Der visiteres bl.a. til bostøtte, aktivitets- og samværstilbud, midlertidig og længerevarende botilbud, beskyttet beskæftigelse m.v.
Der udarbejdes og koordineres handleplaner jf. SEL § 141, til borgere over 25 år.

 
Jane  Visitation til borgere med fysisk og psykisk udviklingshandicap cpr: 1-9 54 67 62 37
     
Anitha  Visitation til borgere med fysisk og psykisk udviklingshandicap cpr: 10-22 54 67 73 02
     
Elizabeth  Visitation til borgere med fysisk og psykisk udviklingshandicap cpr: 23-31 54 67 52 60
     
 

Tværgående team Socialt udsatte borgere fra 18 år

Der sker opfølgning på borgere, der opholder sig på Krisecenter, Forsorgshjem, udarbejdelse af § 141 handleplaner

 
Viki Visitation til Borgere på Forsorgshjem cpr. 1-15 54 67 62 65
     
Rikke Visitation til borgere på Forsorgshjem cpr. 16-31 54 67 62 01
     
Vibeke Visitation til Borgere på Krisecenter cpr. 1-31 54 67 62 29
     
 

Erhvervet hjerneskade

Der visiteres bl.a. til bostøtte, aktivitets- og samværstilbud, midlertidig og længerevarende botilbud, beskyttet beskæftigelse m.v.

 
Heidi  Visitation til borgere med erhvervet hjerneskade med cpr: 1-15 54 67 62 31
     
Line  Visitation til borgere med erhvervet hjerneskade med cpr: 16-31 54 67 62 07
     
 

BPA – Borgerstyret Personlig Assistance jf. SEL § 96

 
Birgitte  Visitation til borgere med BPA jf. SEL § 96 54 67 66 46
     
Louise Visitation til borgere med BPA jf. SEL § 96 54 67 62 34
     
 

Team Unge

Der visiteres bl.a. til bostøtte, aktivitets- og samværstilbud, midlertidig og længerevarende botilbud, beskyttet beskæftigelse og Særlig tilrettelagt uddannelse.
Der udarbejdes og koordineres handleplaner jf. SEL § 141, koordinering og samarbejde med kriminalforsorgen og døgnbehandling til borgere mellem 18 og 25 år.

 
Bitten  Visitation til unge med cpr: 1-7 54 67 62 83
     
Susan  Visitation til unge med cpr: 8-14 54 67 62 22
     
Sidnana  Visitation til unge med cpr: 15-22 54 67 62 32
     
Vibeke visitation til unge med cpr. 23-25 54 67 62 29
     
Tine Skytt  Visitation til unge med cpr: 26-31 54 67 62 19
     
 

​Merudgifter jf. SEL § 100 – til borgere mellem 18-65 år

 
Lone  Ansøgning om merudgifter jf. SEL § 100 til borgere med cpr: 1-12
 
54 67 62 44
     
Vibeke Ansøgning om merudgifter jf. SEL § 100 med cpr. 13-19 54 67 62 29
     
Pernille  Ansøgning om merudgifter jf. SEL § 100 til borgere med cpr: 20-31
 
54 67 62 45
     
 

Den gode løsladelse

Jobcentret er indgangen til Lolland kommune i forbindelse med løsladelse, koordinering ad handleplaner mv. og kontakter nedenstående visitator ved behov

 

 
Tine Ved behov for løsladelsesmøder el. koordinering af handleplaner fra 18-30 år 54 67 62 19
     
Line Ved behov for løsladelsesmøder el. koordinering af handleplaner over 30 år 54 67 62 07
     
 

Egenbetaling

 
Anita  Egenbetaling ved ophold i botilbud/døgnophold, krisecentre og forsorgshjem til borgere med cpr: 1-31 54 67 66 53
     
 

Myndighedsopgave vedr. døgnbehandling jf. SEL § 101

 
Bitten  Ansøgning om døgnbehandling ved misbrug til borgere mellem 18 og 24 år med cpr: 1-31 54 67 62 83
     
 

Tværgående team ROK Lolland

ROK er et rehabiliterende tilbud om overblik og koordinering til socialt udfordrede borgere med fx psykisk lidelse, misbrug eller fysisk sygdom

 
Liselotte Sager fordeles internt 54 67 52 58
     
Pia Sager fordeles internt 54 67 62 23

 

Sidst opdateret 15-02-2018