header-img

Telefonliste Visitationen, Center for Støtte og Vejledning

Telefontid: Alle hverdage kl. 8 til 9

Visitator Ældre og Sundhed  Telefon nr.:

                   

Team Nakskov og Team Vest samt plejecentrene: Sandby og Rønnebær

Visitator 54 67 62 15
Vistator 54 67 62 12
Visitator 54 67 62 03

Team Rødby og Team Nordøst samt plejecentrene: Blomsterparken, Bøgevænget, Lykkeseje, Skovcentret og Stokkemarke

Visitator 54 67 66 59
Visitator 54 67 62 33

Team Maribo og Team Sydøst samt plejecentrene: Bøgelunden, Skolebakken og Margretecentret               

Visitator 54 67 62 36
Visitator 54 67 62 02

Møllecentret og midlertidige boliger Skovcentret

Visitator 54 67 62 05
Visitator 54 67 62 04
Visitator 54 67 62 35
Visitator 54 67 62 13
Visitator 54 67 62 34

Ældre- og Plejeboliger

Visitator 54 67 62 76
Visitator 54 67 62 11

Øvrig sagsbehandling
Ledsagerordning, borgere med talevanskeligheder, forårsaget af hjerneskade

Visitator 54 67 62 76
 
Havehjælp, post til døren, Handicapkørsel, Omsorgstandpleje 54 67 66 53

Kontaktpersonordning for Døvblindeblevne 54 67 62 36

Borgerstyret personlig Assistance § 95 54 67 66 59

Borgerstyret personlig Assistance § 95 54 67 62 33

Visitation – Social, psykiatri og handicap

Telefontid: Alle hverdage kl. 8.30 og 9.30

Team Psykiatri og socialt udsatte

Der visiteres bl.a. til bostøtte, aktivitets- og samværstilbud, midlertidig og længerevarende botilbud, beskyttet beskæftigelse m.v.

Der udarbejdes og koordineres handleplaner jf. SEL § 141, koordinering og samarbejde med kriminalforsorgen og døgnbehandling jf. SEL § 101 til borgere over 25 år.

Heidi  54 67 62 31
Visitation til borgere med sindslidelse med cpr.: 1-10  
Pia  54 67 62 65
Visitation til borgere med sindslidelse med cpr.: 11-16  
Line  54 67 62 07
Visitation til borgere med sindslidelse med cpr: 17-24  
Birgitte  54 67 66 46
Visitation til borgere med sindslidelse med cpr: 25-31  

Team Fysiske og psykiske udviklingshandicap

Der visiteres bl.a. til bostøtte, aktivitets- og samværstilbud, midlertidig og længerevarende botilbud, beskyttet beskæftigelse m.v.

Der udarbejdes og koordineres handleplaner jf. SEL § 141, til borgere over 25 år.

Jane  54 67 62 37
Visitation til borgere med fysisk og psykisk udviklingshandicap cpr: 1-10  
Anitha  54 67 73 02
Visitation til borgere med fysisk og psykisk udviklingshandicap cpr: 11-22  
Elizabeth  54 67 52 60
Visitation til borgere med fysisk og psykisk udviklingshandicap cpr: 23-31  

 


Erhvervet hjerneskade

Der visiteres bl.a. til bostøtte, aktivitets- og samværstilbud, midlertidig og længerevarende botilbud, beskyttet beskæftigelse m.v.

Heidi  54 67 62 31

Visitation til borgere med erhvervet hjerneskade med cpr: 1-15

 
Line  54 67 62 07
Visitation til borgere med erhvervet hjerneskade med cpr: 16-31  

 


BPA – Borgerstyret Personlig Assistance jf. SEL § 96

 

Pia  54 67 62 65
Visitation til borgere med BPA jf. SEL § 96  
Birgitte  54 67 66 46
Visitation til borgere med BPA jf. SEL § 96  

 

 


Team Unge

Der visiteres bl.a. til bostøtte, aktivitets- og samværstilbud, midlertidig og længerevarende botilbud, beskyttet beskæftigelse og Særlig tilrettelagt uddannelse.
Der udarbejdes og koordineres handleplaner jf. SEL § 141, koordinering og samarbejde med kriminalforsorgen og døgnbehandling til borgere mellem 18 og 25 år.

Bitten  54 67 62 83
Visitation til unge med cpr: 1-7  
Susan  54 67 62 22
Visitation til unge med cpr: 8-15  

 

Sidnana                                 54 67 62 32
Visitation til unge med cpr: 16-24  
Tine  54 67 62 19
Visitation til unge med cpr: 25-31  

 


 

Merudgifter jf. SEL § 100 – til borgere mellem 18-65 år

Lone  54 67 62 44
Ansøgning om merudgifter jf. SEL § 100 til borgere med cpr: 1-15
Ansøgning til behandlingstilbud jf. SEL § 102 til borgere med cpr: 1-15
 

Pernille  54 67 62 45
Ansøgning om merudgifter jf. SEL § 100 til borgere med cpr: 16-31
Ansøgning til behandlingstilbud jf. SEL § 102 til borgere med cpr: 16-31
 

 

Egenbetaling

 

 

Anita  54 67 66 53
Egenbetaling ved ophold i botilbud/døgnophold, krisecentre og forsorgshjem til borgere med cpr: 16-31  

 

Myndighedsopgave vedr. døgnbehandling jf. SEL § 101

Bitten  54 67 62 83
Ansøgning om døgnbehandling ved misbrug til borgere mellem 18 og 24 år med cpr: 1-31  

 


Socialt udsatte – Forsorgshjem jf. SEL § 110

socialogarbejdsmarked@lolland.dk

 


 

Krisecentre jf. SEL § 109

socialogarbejdsmarked@lolland.dk 54 67 62 32
   

 


Behandlingstilbud jf. SEL § 102

Lone  54 67 62 44
Behandler ansøgninger til borgere med cpr: 1-15  

 

Pernille

54 67 62 45
Behandler ansøgninger til borgere med cpr: 16-31  


Telefon/områdeliste hjælpemidler

 

Ansvarlig

Område
Cpr. 1-15 = Borgere med cpr begyndende med 1-15

Cpr. 16-31 = Borgere med cpr begyndende med 16-31

Tlf./mail

 


Grethe
 
  ♦ Team Nakskov cpr. 1-15
  ♦ Team Vest        cpr. 1-15
  ♦ Team Sandby   cpr. 1-15
  ♦ Team Rønnebær cpr. 1-15
  ♦ Krogsbølleparken 
  ♦ Børnesager
  ♦ Synssager
  ♦ Stemmesager
  ♦ Mellemkommunal refusion cpr. 28-31

54 67 62 25


 

 


Lena
 
  ♦ Team Nakskov    cpr. 16-31
  ♦ Team Vest          cpr. 16-31
  ♦ Team Sandby      cpr. 16-31
  ♦ Team Rønnebær cpr. 16-31 
  ♦ Stormarken 
  ♦ Mellemkommunal refusion cpr. 10-15
  ♦ GPS alarmer og seler
  ♦ Kugleprodukter voksne
  ♦ Synssager

54 67 62 26


 

 


Ebbi
 
  ♦ Team Rødby
  ♦ Team Blomsterparken
  ♦ Team Bøgevænget
  ♦ Team Skovcentret cpr. 1-15
  ♦ Bilsager SEL § 114
  ♦ Børnesager
     – herunder SEL § 32  (hjemmetræning)
  ♦ Mellemkommunal refusion cpr. 1-5

54 67 62 40

 

 


Rikke
 
  ♦ Team Nordøst 
  ♦ Team Lykkeseje
  ♦ Team Skovcentret cpr.16- 31 
  ♦ Team Stokkemarke
  ♦ Store boligsager SEL. § 116
  ♦ GPS, alarmer og seler
  ♦ Kugleprodukter voksne
  ♦ Mellemkommunal refusion cpr. 6-9

54 67 62 41

 

 


Lene
 

  ♦ Team Sydøst
  ♦ Team Bøgelunden
  ♦ Team Skolebakken
  ♦ Flintebjerg
  ♦ Stemmesager
  ♦ Kommunikationshjælpemidler
  ♦ Bilsager SEL § 114
  ♦ Mellemkommunal refusion cpr. 23-27

54 67 62 16

 

 


Inge-Lise
 
  ♦ Team Maribo
  ♦ Team Margretecentret 
  ♦ Søndersø og Bellisvej
  ♦ Store boligsager SEL. §116
  ♦ Mellemkommunal refusion cpr. 16-22

54 67 62 17

 

 


Camilla
 

  ♦ Behandling af edifact.
  ♦ Afklaring og bevilling af hjælpemidler ved udskrivelse
  ♦ Hjemmebesøg ved midlertidig bolig/udskrivelse
  ♦ Visitation – Møllecentret
  ♦ Bevilling af APV hjælpemidler

54 67 69 14

 

 


Tina
 

  ♦ Udskrivelser ift. inkontinens
  ♦ Inkontinens SEL. § 112

54 67 62 39

 

 


Pernille
 

  ♦ Kropsbårne hjælpemidler herunder diabetes
  ♦ Administrativ på bilsager
  ♦ Merudgifter jf. SEL § 100
  ♦ Egenbetaling
  ♦ Andre administrative opgaver

54 67 62 45

 

 


Lone
 

  ♦ Kropsbårne hjælpemidler herunder diabetes
  ♦ Administrativ på bilsager
  ♦ Merudgifter jf. SEL § 100
  ♦ Egenbetaling
  ♦ Andre administrative opgaver

54 67 62 44

 

 


Stine

  •  Høreområdet

54 67 62 24

 

Telefonliste Visitation for social, psykiatri og handicap

Telefontid: Alle hverdage kl. 8.30 til 9.30 

 

Team Psykiatri og socialt udsatte

Der visiteres bl.a. til bostøtte, aktivitets- og samværstilbud, midlertidig og længerevarende botilbud, beskyttet beskæftigelse m.v.
Der udarbejdes og koordineres handleplaner jf. SEL § 141, koordinering og samarbejde med kriminalforsorgen og døgnbehandling jf. SEL § 101 til borgere over 25 år.

 
Heidi  Visitation til borgere med sindslidelse med cpr.: 1-10 54 67 62 31
     
Pia  Visitation til borgere med sindslidelse med cpr.: 11-16 54 67 62 65
     
Line  Visitation til borgere med sindslidelse med cpr: 17-24 54 67 62 07
     
Birgitte Visitation til borgere med sindslidelse med cpr: 25-31 54 67 66 46
     
 

Team Fysiske og psykiske udviklingshandicap

Der visiteres bl.a. til bostøtte, aktivitets- og samværstilbud, midlertidig og længerevarende botilbud, beskyttet beskæftigelse m.v.
Der udarbejdes og koordineres handleplaner jf. SEL § 141, til borgere over 25 år.

 
Jane  Visitation til borgere med fysisk og psykisk udviklingshandicap cpr: 1-10 54 67 62 37
     
Anitha  Visitation til borgere med fysisk og psykisk udviklingshandicap cpr: 11-22 54 67 73 02
     
Elizabeth  Visitation til borgere med fysisk og psykisk udviklingshandicap cpr: 23-31 54 67 52 60
     
 

Erhvervet hjerneskade

Der visiteres bl.a. til bostøtte, aktivitets- og samværstilbud, midlertidig og længerevarende botilbud, beskyttet beskæftigelse m.v.

 
Heidi  Visitation til borgere med erhvervet hjerneskade med cpr: 1-15 54 67 62 31
     
Line  Visitation til borgere med erhvervet hjerneskade med cpr: 16-31 54 67 62 07
     
 

BPA – Borgerstyret Personlig Assistance jf. SEL § 96

 
Birgitte  Visitation til borgere med BPA jf. SEL § 96 54 67 66 46
     
Pia  Visitation til borgere med BPA jf. SEL § 96 54 67 62 65
     
 

Team Unge

Der visiteres bl.a. til bostøtte, aktivitets- og samværstilbud, midlertidig og længerevarende botilbud, beskyttet beskæftigelse og Særlig tilrettelagt uddannelse.
Der udarbejdes og koordineres handleplaner jf. SEL § 141, koordinering og samarbejde med kriminalforsorgen og døgnbehandling til borgere mellem 18 og 25 år.

 
Bitten  Visitation til unge med cpr: 1-7 54 67 62 83
     
Susan  Visitation til unge med cpr: 8-15 54 67 62 22
     
Sidnana  Visitation til unge med cpr: 16-24 54 67 62 32
     
Tine Skytt  Visitation til unge med cpr: 25-31 54 67 62 19
     
 

​Merudgifter jf. SEL § 100 – til borgere mellem 18-65 år

 
Lone  Ansøgning om merudgifter jf. SEL § 100 til borgere med cpr: 1-15
 
54 67 62 44
     
Pernille  Ansøgning om merudgifter jf. SEL § 100 til borgere med cpr: 16-31
 
54 67 62 45
     
 

Egenbetaling

 
Anita  Egenbetaling ved ophold i botilbud/døgnophold, krisecentre og forsorgshjem til borgere med cpr: 1-31 54 67 66 53
     
 

Myndighedsopgave vedr. døgnbehandling jf. SEL § 101

 
Bitten  Ansøgning om døgnbehandling ved misbrug til borgere mellem 18 og 24 år med cpr: 1-31 54 67 62 83
     

 

Sidst opdateret 15-02-2018