header-img

Telefonliste Visitation for social, psykiatri og handicap

Telefontid: Alle hverdage kl. 8.30 til 9.30

 

Team Psykiatri og socialt udsatte

Der visiteres bl.a. til bostøtte, aktivitets- og samværstilbud, midlertidig og længerevarende botilbud, beskyttet beskæftigelse m.v.
Der udarbejdes og koordineres handleplaner jf. SEL § 141, koordinering og samarbejde med kriminalforsorgen og døgnbehandling jf. SEL § 101 til borgere over 25 år.

 
Heidi Svensson Visitation til borgere med sindslidelse med cpr.: 1-9 54 67 62 31
     
Anitha Freundt Visitation til borgere med sindslidelse med cpr.: 10-13 54 67 73 02
     
Line Koch Visitation til borgere med sindslidelse med cpr: 14-21 54 67 62 07
     
Birgitte Egeberg Visitation til borgere med sindslidelse med cpr: 22-31 54 67 66 46
     
 

Team Fysiske og psykiske udviklingshandicap

Der visiteres bl.a. til bostøtte, aktivitets- og samværstilbud, midlertidig og længerevarende botilbud, beskyttet beskæftigelse m.v.
Der udarbejdes og koordineres handleplaner jf. SEL § 141, til borgere over 25 år.

 
Jane Wilkens Visitation til borgere med fysisk og psykisk udviklingshandicap cpr: 1-10 54 67 62 37
     
Erling Hyldgaard Visitation til borgere med fysisk og psykisk udviklingshandicap cpr: 11-21 54 67 73 14
     
Brian Guldbæk Visitation til borgere med fysisk og psykisk udviklingshandicap cpr: 22-31 54 67 52 60
     
 

Erhvervet hjerneskade

Der visiteres bl.a. til bostøtte, aktivitets- og samværstilbud, midlertidig og længerevarende botilbud, beskyttet beskæftigelse m.v.

 
Heidi Svensson Visitation til borgere med erhvervet hjerneskade med cpr: 1-15 54 67 62 31
     
Line Koch Visitation til borgere med erhvervet hjerneskade med cpr: 16-31 54 67 62 07
     
 

BPA – Borgerstyret Personlig Assistance jf. SEL § 96

 
Heidi Svensson Visitation til borgere med BPA jf. SEL § 96 54 67 62 31
     
Sidnana Poskovic Visitation til borgere med BPA jf. SEL § 96 54 67 62 32
     
Birgitte Egeberg Visitation til borgere med BPA jf. SEL § 96 54 67 66 46
     
 

Team Unge

Der visiteres bl.a. til bostøtte, aktivitets- og samværstilbud, midlertidig og længerevarende botilbud, beskyttet beskæftigelse og Særlig tilrettelagt uddannelse.
Der udarbejdes og koordineres handleplaner jf. SEL § 141, koordinering og samarbejde med kriminalforsorgen og døgnbehandling til borgere mellem 18 og 25 år.

 
Bitten Nielsen Visitation til unge med cpr: 1-10 54 67 62 83
     
Susan Andersen Visitation til unge med cpr: 11-19 54 67 62 22
     
Anitha Freundt Visitation til unge med cpr: 20-23 54 67 73 02
     
Tine Skytt Nielsen Visitation til unge med cpr: 24-31 54 67 62 19
     
 

​Merudgifter jf. SEL § 100 – til borgere mellem 18-65 år

 
Lone Vik Ansøgning om merudgifter jf. SEL § 100 til borgere med cpr: 1-7
Ansøgning til behandlingstilbud jf. SEL § 102 til borgere med cpr: 1-7
54 67 62 44
     
Brian Guldbæk Ansøgning om merudgifter jf. SEL § 100 til borgere med cpr: 8-15
Ansøgning til behandlingstilbud jf. SEL § 102 til borgere med cpr: 8-15
54 67 52 60
     
Erling Hyldgaard Ansøgning om merudgifter jf. SEL § 100 til borgere med cpr: 16-23
Ansøgning til behandlingstilbud jf. SEL § 102 til borgere med cpr: 16-23
54 67 73 14
     
Pernille Nielsen Ansøgning om merudgifter jf. SEL § 100 til borgere med cpr: 24-31
Ansøgning til behandlingstilbud jf. SEL § 102 til borgere med cpr: 24-31
54 67 62 45
     
 

Egenbetaling

 
Sidnana Poskovic Egenbetaling ved ophold i botilbud/døgnophold, krisecentre og forsorgshjem til borgere med cpr: 1-15 54 67 62 32
Tina Øllegård Nielsen Egenbetaling ved ophold i botilbud/døgnophold, krisecentre og forsorgshjem til borgere med cpr: 16-31 54 67 62 65
Katharina Nørgaard Egenbetaling ved ophold i botilbud/døgnophold, krisecentre og forsorgshjem til borgere med cpr: 16-31 54 67 62 21
     
 

Myndighedsopgave vedr. døgnbehandling jf. SEL § 101

 
Bitten Nielsen Ansøgning om døgnbehandling ved misbrug til borgere mellem 18 og 24 år med cpr: 1-31 54 67 62 83
     
 

Socialt udsatte – Forsorgshjem jf. SEL § 110

 

Sidnana Poskovic Koordinerer, udarbejder handleplaner og foretager opfølgning på borgere, der tager ophold på forsorgshjem med cpr: 1-10 54 67 62 32
Tina Øllegård Nielsen Koordinerer, udarbejder handleplaner og foretager opfølgning på borgere, der tager ophold på forsorgshjem med cpr: 11-31 54 67 62 65
Katharina Nørgaard Koordinerer, udarbejder handleplaner og foretager opfølgning på borgere, der tager ophold på forsorgshjem med cpr: 11-31 54 67 62 21
     
 

Krisecentre jf. SEL § 109

 
Sidnana Poskovic Koordinerer, udarbejder handleplaner og foretager opfølgning på borgere, der tager ophold på krisecenter med cpr: 1-10 54 67 62 32
Tina Øllegård Nielsen Koordinerer, udarbejder handleplaner og foretager opfølgning på borgere, der tager ophold på krisecenter med cpr: 11-31 54 67 62 65
Katharina Nørgaard Koordinerer, udarbejder handleplaner og foretager opfølgning på borgere, der tager ophold på krisecenter med cpr: 11-31 54 67 62 21
     
 

Behandlingstilbud jf. SEL § 102

 
Lone Vik Behandler ansøgninger til borgere med cpr: 1-7 54 67 62 44
Brian Guldbæk Behandler ansøgninger til borgere med cpr: 8-15 54 67 52 60
Erling Hyldgaard Behandler ansøgninger til borgere med cpr: 16-23 54 67 73 14
Pernille Nielsen Behandler ansøgninger til borgere med cpr: 24-31 54 67 62 45

 

Sidst opdateret 01-09-2017