header-img

Visitation til hjemmepleje og hjælpemidler

Du kan kontakte din visitator alle hverdage mellem kl. 8.00 og 11.00. 

Personlig og praktisk hjælp, træning, sygepleje, samt bleer: 54 67 62 20 tast 1  

Visitation til hjælpemidler, boligændring og støtte til bil, samt katedre og stomi: 54 67 62 20 tast 2

 

Visitation til specialområder inden for hjemmepleje

Du kan kontakte visitatoren for følgende områder alle hverdage mellem kl. 8.00-9.00.

 
Ældre – og plejebolig 54 67 62 11 eller
54 67 62 76
Midlertidige boliger 54 67 62 04 eller
54 67 62 05
Ledsagerordning 54 67 62 76
Logopæd til borgere med talevanskeligheder, forårsaget af hjerneskade 54 67 62 76
Omsorgstandpleje 54 67 66 53
Handicapkørsel 54 67 66 53
Havehjælp 54 67 66 53
Post til døren 54 67 66 53
   

Visitation til kropsbårne hjælpemidler

Kropsbårne hjælpemidler er f.eks. testmaterialer til diabetes,høreapparater, stomi, kompressionsstrømper m.m.

 

Du kan kontakte visitatoren for følgende områder alle hverdage mellem kl. 8.00-9.00.

 
Høreapparater og teleslynge 54 67 62 24
Kateder, Stomi 54 67 62 20, tast 2
Kompressionsstrømper, testmateriale til diabetes 54 67 62 44 (fødselsdag 1-15)
54 67 62 45 (fødselsdag 16-31)
   

Hvis du bruger en selvbetjeningsløsning, har du ikke brug for at finde en visitator.

Skriv til os på mail: socialogarbejdsmarked@lolland.dk eller via Borgerportalen

 

 

Sidst opdateret 21-11-2018