header-img

Orlov til pasning af nærtstående døende

Hvis du er nærtstående til en døende pårørende, har du via Servicelovens § 119 mulighed for at søge om plejevederlag til pasning af den døende i eget hjem.

Formålet med pasning af den syge i eget hjem er at give omsorg og lindring, samt øge den syges livskvalitet. Du kan være ægtefælle, samlever, barn eller andet med tæt relation uden slægtsrelation. Den syge skal være indforstået med ordningen.

Det er ikke noget krav, at du har tilknytning til arbejdsmarkedet, og du kan således også være studerende, kontanthjælpsmodtager eller andet.

Du har mulighed for økonomisk hjælp i form af plejevederlag. Hvis du selv har ret til sygedagpenge i tilfælde af din egen sygdom, har du ret til 1,5 gange sygedagpengebeløbet. Hvis du ikke har ret til sygedagpenge, kan du få tildelt minimumsbeløbet pr. måned. Du kan dog ikke få udbetalt et beløb, der er større en det, du får udbetalt fra din arbejdsgiver.

Du skal orientere din arbejdsgiver om, at du skal holde orlov senest samtidig med, at du ansøger kommunen om plejevederlaget.
En orlov kan deles mellem flere personer. Samlet kan der dog maks. bevilges udbetaling af plejevederlag for 37 timer ugentlig.

Hvis du ønsker at anmode om plejevederlag, skal du kontakte den kommune, hvor den syge er bosiddende.

Sidst opdateret 14-06-2018