header-img

Kontaktpersoner til døvblindeblevne

Servicelovens § 98

Hensigten med kontaktpersonordningen er, at give voksne borgere med erhvervet døvblindhed mulighed for at få en særlig form for hjælp. Denne hjælp skal være med til at bryde isolationen og bidrage til, at borgere med erhvervet døvblindhed, på trods af deres meget svære handicap og store ledsagebehov, kan leve så normalt som muligt.

Kontaktpersonen er i videst muligt omfang borgerens bindeled til omgivelserne omkring:

  • Kommunikation

  • Information

  • Ledsagelse

Center for Døves døvblindekonsulenter kan hjælpe dig med at lave en ansøgning til Kommunen.

Visitator

Der kan ringes direkte mandag-fredag mellem 8 og 11

Kontaktpersonordning for Døvblindeblevne 54 67 62 20
 

Sidst opdateret 14-06-2018