header-img

Hjemmehjælp

Du har mulighed for at søge om hjemmehjælp, hvis du har nedsættelse i dine funktioner, i en grad der gør, at du ikke selv kan udføre opgaver omkring den personlige pleje, eller den praktiske hjælp.

Hjælpen kan blandt andet dreje sig om:

  • Daglig personlig pleje
  • Bad
  • Toiletbesøg
  • Af- og påklædning
  • Opvarme og anrette dine måltider
  • Rengøring
  • Tøjvask
  • Bestilling af købmandsvarer

Det er vigtigt, at du får hjælp til at bevare de færdigheder, du har. Derfor ydes al hjælp ud fra en konkret, individuel vurdering af dine behov, hvor ’aktiv hverdag’ er et grundlæggende princip. Dette betyder at der er målrettet fokus på om du har træningspotentiale til at blive selvhjulpen, eller få mindre behov for hjælp. Der er også fokus på om der er en rask ægtefælle eller andre i husstanden, der kan varetage opgaverne, specielt i forhold til de praktiske opgaver.

Måske kan du også få genoptrænet færdigheder du ikke længere troede, du havde. Herved får du mulighed for at klare dig selv bedst muligt.

 

Hvis du ønsker at søge om hjemmehjælp, kan du kontakte en visitator - se nederst på siden.

 

Sidst opdateret 05-07-2017