header-img

Handicapkørsel


Handicapkørsel er til dig, som er svært bevægelseshæmmet og ikke selv, eller med hjælp, kan anvende offentlige transportmidler. Du kan modtage hjælp til kørsel hvis du er afhængig af et ganghjælpemiddel som en rollator, en gangbuk eller en kørestol.

Der ydes befordring til kørsel til gøremål eller fritidsaktiviteter. Med handicapkørsel har du mulighed for kørsel hele døgnet og du vil blive fulgt fra dør til dør.

Hvis du ønsker at søge om handicapkørsel, kan du kontakte Center for Støtte og Vejledning - se kontaktboks

Eller du kan søge på borger.dk

Øvrig sagsbehandling

Der kan ringes direkte til visitatorerne
mandag-fredag mellem 8 og 9


Ledsagerordning, borgere med talevanskeligheder, forårsaget af hjerneskade

Visitator 54 67 62 76
 

Sidst opdateret 14-08-2017