header-img

Eget valg af hjælper til personlige og praktiske opgaver

jf. Lov om social service § 94:

Du er berettiget til at modtage hjemmehjælp jf. Lov om social service § 83, fordi du har haft et tab af funktioner, som gør at du har svært ved at udføre de daglige personlige og praktiske aktiviteter.

Hjælpen kan blandt andet dreje sig om:
•    Daglig personlig pleje
•    Bad
•    Toiletbesøg
•    Af- og påklædning
•    Opvarme og anrette dine måltider
•    Rengøring
•    Tøjvask
•    Bestilling af købmandsvarer
Du har mulighed for jf. Lov om social service § 94, at udpege en privat person til at støtte dig i udførelsen af de personlige og/eller praktiske aktiviteter.

Hvis du ønsker at søge om denne ordning, skal du kontakte Visitationen.

Sidst opdateret 14-06-2018