header-img

BPA -  (Borgerstyret Personlig Assistance)

jf. Lov om Social Service § 96

BPA er en ordning som bevilges efter Lov om Social Service § 96. Ordningen gør det muligt for dig, som har et svært fysisk eller psykisk handicap, og som har et ganske særligt behov for støtte, at ansætte egne hjælpere til personlige, praktiske opgaver og ledsagelse.

Du er i målgruppen til BPA, hvis du har et massivt og sammensat hjælpebehov som ikke kan dækkes ved almindelig personlig, praktisk hjælp og ledsagelse. Dit behov for hjælp skal ligge ud over hvad der normalt kan ydes som personlig, praktisk hjælp og ledsagelse jf. Lov om Social Service § 83 og § 97.

Formålet med BPA er, at gøre dig stand til at opbygge eller fastholde en selvstændig tilværelse trods nedsat funktionsevne.

For at blive tildelt BPA er det et kriterie, at du er i stand til at varetage arbejdsleder/arbejdsgiver opgaver i forbindelse med at have hjælpere ansat i hjemmet. Det er muligt at lade et firma eller virksomhed varetage arbejdsgiveropgaven, men arbejdslederrollen skal du kunne varetage – den kan ikke uddelegeres til andre.

For yderligere information henvises til www.borger.dk under BPA jf. Lov om Social Service § 96.
Du kan finde mere uddybende information i serviceinformationen – BPA-borgerstyret personlig assistance og i kvalitetsstanden for BPA jf. SEL § 96.

Kontakt Visitator - Borgerstyret Personlig Assistance jf. SEL § 96

Visitatorerne har kontortid alle hverdage mellem kl. 8.30 og 9.30.

Heidi Svensson 54 67 62 31
Visitation til borgere med BPA jf. SEL § 96  
Sidnana Poskovic 54 67 62 32
Visitation til borgere med BPA jf. SEL § 96  
Birgitte Egeberg 54 67 66 46
Visitation til borgere med BPA jf. SEL § 96  

Sidst opdateret 15-06-2018