header-img

Botilbud i Lolland Kommune

Vi har en række forskellige botilbud, rettet mod borgere, der af forskellige grunde ikke kan bo i eget hjem

Tilbud til hjerneskadede:

Du skal kontakte Center for Rådgivning (visitationen) for at blive visiteret til denne type af boliger.

Sidst opdateret 14-09-2018