header-img

Spildevand i det åbne land

Her kan du finde information omkring håndteringen af spildevand i områder uden adgang til offentlig kloakering. Samt renseløsninger og rensekrav på din ejendom.

Ejendomme der ikke er tilsluttet offentlig kloak, men som opsamler spildevandet på egen grund ligger i områder, der går under fællesbetegnelsen "Det åbne land" eller områder med spredt bebyggelse.

Ejendomme i det åbne land leder ofte dårligt renset spildevand ud til vandløb, søer, markdræn eller havet. Derfor skal hovedparten af disse ejendomme, ifølge Spildevandsplan 2017-2027, enten tilsluttes offentlig kloak eller forbedre deres rensning af spildevandet på egen grund.

Dette vil hjælpe med til beskytte vores miljø og grundvand i fremtiden.

 

I forbindelse med de fleste af de undernævnte typer renseanlæg skal der være etableret en bundfældningstank (også kaldet septiktank eller trixtank).

Tanken skal være godkendt efter den gældende lovgivning. Du kan læse mere om bundfældningstanke i dette faktaark, eller se listen over godkendte bundfældningstanke her.

Der skal altid søges om tilladelse til etablering af en bundfældningstank. Du kan ansøge Lolland Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen via dette ansøgningsskema.

Ønsker du at forbedre rensningen af spildevand på din ejendom, eller er du blevet påbudt det af Kommunen, kan du blandt andet vælge mellem disse typer af private renseanlæg. Fremgår din ønskede renseløsning ikke af tabellen, hører vi gerne fra dig.

Husk, at der skal ansøges hos Lolland Kommune Teknik- og Miljømyndighed om tilladelse til etablering af privat renseanlæg via dette ansøgningsskema.

Renseløsninger

Fakta ark1

 Opfylder følgende rensekrav

Se mere her

Minirenseanlæg

O, SO, OP og SOP

film om minirenseanlæg

Nedsivningsanlæg

OSOOP og SOP

film om nedsivningsanlæg

Pileanlæg

OSOOP og SOP

film om pileanlæg

Beplantet filteranlæg

og SO

film om beplantet filteranlæg

Sandfilteranlæg

og SO

film om sandfilteranlæg

Samletank (lukket system)

OSOOP og SOP

 

1(Faktaarkene er udarbejdet i samarbejde med 8 andre kommuner. Vi gør dog opmærksom på, at priser og lovning kan have ændret sig siden udarbejdelsesdatoen).

I forureningsfølsomme områder er der fastsat forskellige renseklasser. Renseklasser er det niveau, som spildevand fra ikke-kloakerede ejendomme skal renses til. Der findes fire renseklasser: OSOOPSOP.

Betydning af forkortelserne:

  • O: der skal renses for organisk stof
  • SO: skærpet krav til rensning for organisk stof samt nitrifikation
  • P: der skal renses for fosfor
  • SOP: skærpet krav til rensning for organisk stof og fosfor (den højeste renseklasse)

De gældende renseklasser kan du se på dette kort

Renseklasserne er udpeget på baggrund af statens vandplaner for forureningsfølsomme områder. Med rensekrav i disse følsomme områder, opnås der et overordnet bedre miljø og naturtilstand i Lolland Kommune. Læs eventuelt mere i spildevandsplan 2017-2027.

Sidst opdateret 27-02-2019