header-img

Det åbne land

Her kan du finde information omkring rensning af spildevand i områder uden adgang til offentlig kloakering.

I forureningsfølsomme områder er der fastsat forskellige renseklasser. Renseklasser er det niveau, som spildevand fra ikke-kloakerede ejendomme skal renses til. Der findes fire renseklasser: OSOOPSOP.

Betydning af forkortelserne:

  • O: der skal renses for organisk stof
  • SO: skærpet krav til rensning for organisk stof samt nitrifikation
  • P: der skal renses for fosfor
  • SOP: skærpet krav til rensning for organisk stof og fosfor (den højeste renseklasse)

De gældende renseklasser kan du se på dette kort

Renseklasserne er udpeget på baggrund af statens vandplaner for forureningsfølsomme områder. Med rensekrav i disse følsomme områder, opnås der et overordnet bedre miljø og naturtilstand i Lolland Kommune. Læs eventuelt mere i spildevandsplan 2017-2027.

Inden man etablerer eget renseanlæg skal man ansøge om tilladelse hos kommunen og arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester. Listen over autoriserede kloakmestre findes på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside.

Hvilken type renseanlæg?

Lolland Kommune har i samarbejde med otte andre kommuner fået udarbejdet informationsmateriale om forskellige typer renseanlæg, som kan anvendes i områder, der ikke er kloakeret.

Ansøgning til eget renseanlæg skal ske via ansøgningsskema (Link), der sendes til Natur- og Miljøteam på tmm@lolland.dk

I forbindelse med fleste af de undernævnte typer anlæg skal der være etableret en bundfældningstank (også kaldet septiktank eller trixtank).

Se faktaark om bundfældningstank her: faktaark

hent ansøgningsskema /Files/Files/Miljoe/Spildevand/Ansoegningsskema_-Nyt-setup_det-Aabne-land.pdf til en bundfældningstank

Nedsivningsanlæg opfylder alle fire renseklasser O, SO, OP, SOP. Det skal dog bemærkes, at man ikke kan nedsive spildevand tæt på vandboringer og i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD). 

Se faktaark om nedsivningsanlæg her: faktaark

Se en lille film om nedsivningsanlæg

Et biologisk minirenseanlæg opfylder alle fire renseklasser O, SO, OP, SOP. Minirenseanlæg skal være typegodkendte af ETA-Danmark A/S.

Se faktaark om minirenseanlæg her: faktaark

Se en lille film om minirenseanlæg

Beplantede filteranlæg opfylder renseklasser O og SO.

Se faktaark om beplantede filteranlæg her: faktaark

Se en lille film om beplantede filteranlæg

Et sandfilteranlæg opfylder renseklasse O og SO.

Se faktaark om sandfilteranlæg her: faktaark

Se en lille film om sandfilteranlæg

Ansøgning til sandfilteranlæg skal ske via ansøgningsskema, der sendes til Natur- og Miljøteam på tmm@lolland.dk

Pileanlæg har ingen afløb. De opfylder alle fire renseklasser O, SO, OP, SOP.

Se faktaark om pileanlæg her: faktaark

Se en lille film om pileanlæg

Sidst opdateret 21-06-2018