header-img

Spildevand og Regnvand

Her kan du få information omkring håndteringen af spildevand i og udenfor byer, håndtering af regnvand. Se den gældende spildevandsplan for Lolland Kommune, samt ansøge og færdigmelde kloakarbejde.  

På det interaktive kort i Spildevandsplan 2017-2027 kan du se om din ejendom skal:

  • Separatkloakeres (grøn prik)
  • Tilsluttes spildevandsledning (blå prik)
  • Forbedre rensning på egen grund (lilla prik)

Du kan også finde mere information om den gældende spildevandsplan på kommunens hjemmeside eller du kan se hele den digitale Spildevandsplan 2017-2027 her.

Lolland Kommune

  • Varetager de myndighedsmæssige opgaver fx spildevandsplan, udledningstilladelser, tilslutningstilladelser
  • Sagsbehandling om nye eller ændrede tilladelser i forbindelse med afledning af spildevand eller regnvand
  • Borgerhenvendelse

Angående overstående kontaktes Lolland Kommune, Teknik- og Miljømyndighed.

Lolland Spildevand A/S varetager:

  • Anlægsopgaver og vedligeholdelse af renseanlæg og kloakledninger.
  • Tømningsordning af bundfældningstanke.
  • Opkrævning af Tilslutnings- og vandafledningsbidrag.

Angående overstående kontaktes Lolland Spildevand A/S

Alt arbejde der involverer kloakker, spildevand og regnvand, skal udføres af en autoriseret kloakmester. Visse dele af arbejdet kan udføres af ikke autoriseret personer, men dette skal aftales med den pågældende kloakmester.

Listen over autoriserede kloakmestre findes på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside.

Efter udført kloakarbejde skal kloakmesteren færdigmelde arbejdet til Lolland Kommune. Som kloakmester kan du anvende denne digitale færdigmeldingsblanket og returnere den til tmm@lolland.dk eller sende den med posten.

Spildevandsplanen for perioden 2017 til 2027 blev vedtaget af byrådet den 22. juni 2017. 

Planen udgør det retlige administrationsgrundlag for kommunen, og udpeger hvilke områder og ejendomme, hvor der i planperioden skal ske ændringer med håndteringen af spildevandet. 

Du kan læse hele den digitale spildevandsplan her.  

Sidst opdateret 15-08-2018