header-img

Spildevand og Regnvand

Her kan du få information om kloakledninger i og udenfor byer, håndtering af regnvand. Se gældende spildevandsplan for Lolland Kommune, samt færdigmelde kloakarbejde.    

Spildevandsområdet er delt mellem Lolland Kommune og Lolland Spildevand A/S

Lolland Kommunen

  • Varetager de myndighedsmæssige opgaver fx spildevandsplan, udledningstilladelser, tilslutningstilladelser
  • Sagsbehandling om nye eller ændrede tilladelser i forbindelse med afledning af spildevand eller regnvand
  • Borgerhenvendelse

Angående overstående kontaktes Lolland Kommune, Teknik- og Miljømyndighed.

Lolland Spildevand A/S

  • Et selvstændig aktieselskab.
  • Varetager anlæg, drift og vedligeholdelse af renseanlæg og kloaksystem.
  • Varetager tømningsordning for bundfældningstanke.
  • Opkrævning af Tilslutnings- og vandafledningsbidrag. 

Angående overstående kontaktes Lolland Spildevand A/S

Hvad gælder for min adresse? 

På det interaktive kort i Spildevandsplan 2017-2027 kan du se om din ejendom skal:

  • Separatkloakeres (grøn prik)
  • Tilsluttes spildevandsledning (blå prik) 
  • Forbedre rensning på egen grund (lilla prik)

Du kan også finde mere information om den gældende spildevandsplanen på kommunens hjemmeside eller du kan se hele den digitale Spildevandsplan 2017-2027 her.

Kloakarbejde på privat grund

Alt kloakarbejde, spildvand og regnvand, skal udføres af en autoriseret kloakmester. Visse dele af arbejdet kan udføres af ikke autoriseret personer, men dette skal aftales med den pågældende kloakmester. Efter udført kloakarbejde skal arbejdet færdigmeldes til Lolland Kommune af den autoriserede kloakmester. 

Som kloakmester kan du anvende denne digitale færdigmeldingsblanket og returnere den til tmm@lolland.dk eller sende den med posten.

Regnvand på privat grund

Kommunens hjemmeside er under opdatering.

I forbindelse med afledning og håndtering af regnvand på egen grund henviser Lolland Kommune til Teknologisk Institut´s anvisning (PDF - åbner i et nyt vindue).   

 

Sidst opdateret 12-02-2018