header-img

Vandhulsprojekt ved Lidsø

Lolland Kommune har gennemført et vandhulsprojekt ved Lidsø ved Rødbyhavn. Projektet er gennemført sammen med lodsejere i området.

Formålet med projektet er at sikre levesteder for løgfrøen på Sydlolland. Der er gravet fem vandhuller og uddybet en rende mellem to lavninger som er yngleområde for strandtudse.

Projektet er finansieret med 45 % af Lolland Kommune og medfinansieret af Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, som har ydet et tilskud på 55 %.

Nedenunder kan du se, hvor projektet har fundet sted, samt læse Lolland Kommunes afrapportering af projektet.

Sidst opdateret 16-01-2018