header-img

Overdrev på Sølvbjerghøj

Lolland Kommune har i med støtte fra EU gennemført et naturprojekt som omfatter rydning af tilgroede overdrevsarealer og opsætning af nye fåre- og kreaturhegn på Sølvbjerghøj vest for Dannemare, med henblik på at sikre  og opretholde den lysåbne naturtype. 

Arealet er privatejet og omfattet af naturbeskyttelseslovens §3 som naturligt overdrev og af de generelle bestemmelser om offentlighedens adgang til naturen. Der er adgang til det indhegnede område og toppen af bakken via klaplåge og sti fra grusgraven.   
 
Formålet med projektet er, at medvirke til at sikre afgræsning af ca. 2,5 ha plejekrævende overdrev, hvor områdets natur- og biotopforhold forbedres. Overdrevet er under stærk tilgroning med vedplanter, især Hvidtjørn og den invasive Rynket Rose (Rosa rugosa). Sølvbjerghøj udgør tillige et værdifuldt landskabselement og udsigtspunkt i det flade landskab, som kommer bedre til sin ret når det forhindres, at det forsvinder i krat og træbevoksning.

Projektet er finansieret med 45 % af Lolland Kommune og medfinansieret af Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, som har ydet et tilskud på 55 %.

Sidst opdateret 16-01-2018