header-img

Græsningsprojekt ved Bøndersvig

Lolland Kommune har med støtte fra EU gennemført et afgræsningsprojekt ved Bøndersvig ved Søndersø. Projektet er gennemført sammen med lodsejere i området.

Formålet med projektet er at understøtte naturtypen rigkær, der er et meget artsrigt naturområde. Projektet har sammenkædet forskellige områder af rigkær og på den måde skabt et stort rigkær på mere end to kilometers længde.

Området er blevet ryddet, og der er sat hegn op, så området kan blive afgræsset for at undgå fremtidig tilgroning. De særlige planter, der gror på et rigkær, kræver meget lys, og trives således ikke, hvis området gror til. Der er opsat klaplåger flere steder i hegnet, så der er offentlig adgang til arealet.

Projektet er finansieret med 45 % af Lolland Kommune og medfinansieret af Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, som har ydet et tilskud på 55 %.

Nedenunder kan du se, hvor projektet har fundet sted, samt læse Lolland Kommunes afrapportering af projektet.

Sidst opdateret 16-01-2018