header-img

Græsningsprojekt på Avernakke, Fejø

Brune køer i sivlandskab

 

Kvæget er kommet tilbage til Avernakke

Avernakke er et strandengsareal på sydspidsen af Fejø. Det ca. 20 ha store areal har tidligere været afgræsset, og indtil 70’erne husede det store bestande af sjældne planter og fugle. Efterfølgende har Avernakke været under tilgroning, hvilket har betydet en stor nedgang i antallet af ynglefugle og blomsterarter som Hindebæger og Soløje-alant er næsten forsvundet. Lolland Kommune har i samarbejde med den lokale lodsejerforening søgt og fået midler til at opsætte kvæghegn på arealet, så det atter kan blive afgræsset i sommerhalvåret. 

Siden sommeren 2013 har afgræsningen været genoptaget,og artsrigdommen forventes at stige, så Avernakke kan blive en endnu mere eftertragtet lokalitet at besøge for naturinteresserede. Områdets lodsejere har selv taget initiativ til projektet, og har involveret øens beboere igennem borgermøde, jagtforeningen mv. Der er opnået 55% medfinansiering fra EU via NaturErhvervstyrelsen, og Lolland Kommune har betalt 45%.

Offentlig adgang

Der er offentlig adgang til området, hvor der er opsat låger og stenter flere steder inde i foldene og ud mod kysten. Adgang skal ske via lågen for enden af Avernakkevej.

For at beskytte ynglefuglene, henstilles publikum til, ikke at færdes på den sydligste spids af Avernakke i perioden maj til juli. Desuden skal hunde altid føres i snor i sommerhalvåret, af hensyn til både kvæg og fuglene.

Projektets afsluttende rapport kan findes ved at klikke her.

Tilskud fra EU er givet efter Rådets Forordning nr. 1698/2005 

Logo for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt EU

Logo

 

Sidst opdateret 16-01-2018