header-img

Nedsivnings- og renseanlæg

Regnvand

I kloakerede områder kan man de fleste steder aflede regnvand til den offentlige kloak (i fælles- og separatkloakerede områder). Men grundejer kan også vælge at nedsive regnvandet på egen grund, hvis grunden ikke er forurenet.

Der findes følgende muligheder til nedsivning af regnvand:

Faskiner

Se faktaark om faskiner (pdf - åbner i nyt vindue)

Se en lille film vedr. faskiner

Læs mere om nedsivning af regnvand i faskine på følgende hjemmeside:www.teknologisk.dk/nedsivning-af-regnvand-i-faskiner

Regnvandsbed

Se faktaark om regnvandsbed (pdf - åbner i nyt vindue)

Se en lille film om regnvandsbed

Det åbne land

I forureningsfølsomme områder er der fastsat forskellige renseklasser. Renseklasser er det niveau, som spildevand fra ikke-kloakerede ejendomme skal renses til. Der findes fire renseklasser: O, SO, OP, SOP.

Betydning af forkortelserne: 

  • O: rensning for organisk stof
  • SO: skærpet krav til rensning for organisk stof
  • P: rensning for fosfor

De gældende renseklasser kan du se på dette kort.

Lolland Kommune har lavet en folder om spildevandsrensning i det åbne land. Folder kan hentes her: spildevandsrensning i det åbne land

Inden man etablerer eget renseanlæg skal man ansøge om tilladelse hos kommunen og arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester. Listen over autoriserede kloakmestre findes på sikkerhedsstyrelsens hjemmeside. Se den her: www.sik.dk

Lolland Kommune har i samarbejde med otte andre kommuner fået udarbejdet informationsmateriale om forskellige typer renseanlæg, som kan anvendes i områder, der ikke skal kloakeres.

Nedsivningsanlæg

Nedsivningsanlæg opfylder alle fire renseklasser O, SO, OP, SOP. Der skal dog bemærkes, at man ikke kan nedsive spildevand tæt på vandboringer og i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Se på kortet OSD-områder.

Se faktaark om nedsivningsanlæg her: faktaark

Se en lille film om nedsivningsanlæg

Ansøgningsskema til nedsivningsanlæg findes her: ansøgningsskema

Minirenseanlæg

Der findes forskellige typer biologiske renseanlæg og man kan få minirenseanlæg, der opfylder alle fire renseklasser O, SO, OP, SOP. Minirenseanlæg skal være typegodkendte af ETA-Danmark A/S.

Se faktaark om minirenseanlæg her: faktaark

Se en lille film om minirenseanlæg

Ansøgningsskema til minirenseanlæg findes her: ansøgningsskema

Beplantet filteranlæg

Beplantede filteranlæg opfylder renseklasser O og SO.

Se faktaark om beplantede filteranlæg her: faktaark

Se en lille film om beplantede filteranlæg

Ansøgning til beplantede filteranlæg skal ske ved henvendelse til Natur- og Miljøteam.

Sandfilteranlæg

Sandfilteranlæg opfylder renseklasse O og SO.

Se faktaark om sandfilteranlæg her: faktaark

Se en lille film om sandfilteranlæg

Ansøgning til sandfilteranlæg skal ske ved henvendelse til Natur- og Miljøteam

Pileanlæg

Pileanlæg har ingen afløb. De opfylder alle fire renseklasser O, SO, OP, SOP.

Se faktaark om pileanlæg her: faktaark

Se en lille film om pileanlæg

Ansøgning om pileanlæg skal ske ved henvendelse til Natur- og Miljøteam

Bundfældningstank

I forbindelse med fleste af de ovennævnte typer anlæg skal der være etableret en bundfældningstank (også kaldet septiktank eller trixtank).

Se faktaark om bundfældningstank her: faktaark

Sidst opdateret 21-12-2017