header-img

Lånemuligheder og fristforlængelse

Med en ny lov er det nu muligt at få en længere frist til at etablere bedre spildevandsrensning.

Samtidig er det muligt at få et lån på 20 år til at dække etableringsomkostningerne f.eks. tilslutningsbidraget. Tilbuddet gælder for ejendomme, hvor ejer har en samlet husstandsindkomst under 303.600,- kr.

Lån og fristforlængelse

Mulighed for lån og en længere frist til at etablere bedre spildevandsrensning

Hvis du ejer en ejendom, der får eller har fået krav fra kommunen om bedre spildevandsrensning, kan du nu søge om at få fristen for tilslutning til kloak eller etablering af privat anlæg forlænget. Du kan lige ledes søge om et lån til udgifterne på 20 år.

Denne ordning gælder ikke for ejendomme, der allerede er tilsluttet Lolland Forsynings kloak og som blot skal adskille regnvand og spildevand (separatkloakering).

Hvem gælder tilbuddet for

Tilbuddet gælder for ejendomme, hvor ejer har en samlet husstandsindkomst under 303.600,-kr. Beløbet forhøjes med 39.700,- kr. for hvert hjemmeboende barn under 18 år op til max. 4 børn.

Ansøgningsfrister

Når du får et evt. varsel om påbud, vil ansøgningsfristen fremgå af varslet.

Når kommunen har truffet afgørelse om at ejendommen er omfattet af reglerne og forlænget fristen for påbuddet med minimum 3 år, skal ejer skriftligt ansøge forsyningen om låneordningen. Ansøgningen til forsyningen skal gives seneste 1 ½ år før påbuddet skal være opfyldt. Forsyningen har herefter 4 måneder til at give tilbuddet og ejer skal accepterer tilbuddet senest 1 år før påbuddet udløber. Disse tidsfrister skal sikre at forsyningen har mulighed at etablere spildevandsanlægget indenfor tidsfristen i kommunens påbud.

Ansøgningsskema

Ansøgningsskemaet hentes her.

Ansøgningsskemaet sendes til Lolland Kommune på borgerservice_officiel@lolland.dk eller Borgerservice, Jernbanegade 7, 4930 Maribo, som træffer afgørelsen om ejer er omfattet af reglerne.

Her kan du læse Energistyrelsens guide til udfyldelse af ansøgningsskemaet.

Kontakt

Har du spørgsmål til ansøgningsskemaet kan du kontakte Naturstyrelsen på telefon 72 54 30 00

Har du spørgsmål til låneordningen kan du kontakte Lolland Forsyning på telefon 72 30 11 11 eller forsyning@lollandforsyning.dk

Vil du vide mere

Link til lov
Link til bekendtgørelse

Sidst opdateret 15-02-2017