header-img

Kloakering og Spildevand

Hvad gælder på min adresse?

Den mest overskuelige måde at se, hvad der gælder på enkelte adresser, er det interaktive kort i spildevandsplanen. Du kan også læse mere om Spildevandsplan 2017-2017.

Kloakering

Det er Lolland Forsyning, der lægger kloakledninger ind til skel til de enkelte ejendomme. Når Lolland Forsyning er færdige med deres kloakker, så skriver kommunen et brev til grundejeren, hvori ejer pålægges, at tilslutte ejendommens afløb til de nye kloakledninger inden en bestemt dato.

Fra Lolland Forsyning orienterer grundejer om, at de påbegynder kloakeringen eller separatkloakering i et område, til afløbet fra ejendommen skal være tilsluttet til de nye kloakledninger, går der ca. 1,5 år.

I Lolland Forsynings anlægsbrochure kan man se hvilke kloakeringer og separatkloakeringer, der skal gennemføres i løbet af året.

Regnvand og spildevand kan også håndteres med nedsivningsanlæg og små renseanlæg, som kan anvendes i områder, hvor der ikke skal kloakeres eller man ønsker at lade regnvand sive ned i stedet for at aflede det via kloak. Disse muligheder kan du læse om her.

Opgavedeling

Spildevandsområdet er delt mellem Lolland Kommune og Lolland Forsyning. Kommunen varetager de myndighedsmæssige opgaver så som spildevandsplan, udledningstilladelser, tilslutningstilladelser og fastsættelse af tidspunkter for kloakering og separatkloakering. Ansøgninger om nye eller ændrede tilladelser til afledning af spildevand skal rettes til Lolland Kommune, Natur- og Miljøteam.

Lolland Forsyning er et selvstændig aktieselskab, der varetager anlæg, drift og vedligeholdelse af renseanlæg og kloaksystem. Tilslutnings- og vandafledningsbidrag opkræves af Lolland Forsyning.

Sidst opdateret 20-11-2017